Ezechiël 43:10-27 tempel

Ezechiël 43:19-27

Bij het Toragedeelte van deze week wordt ook Ezechiël 43: 10-27 behandeld. In dit gedeelte gaat het over een tempel die nog zal worden gebouwd in het komende Vrederijk.

In Ezechiël 28 zit een kleine chiastische structuur die hierboven is vermeld. We zien daarin hoe Israël zich schaamt als het zich realiseert hoe men het eigen hart gevolgd heeft, in plaats van Gods aanwijzingen. 

Ik kan me ook voorstellen dat er schaamte er bij ons zal zijn als je ontdekt hebt dat je mensen volgde in plaats van Hem die jou liefhad en die rechtvaardig is.

Als we de afmetingen van het reukofferaltaar, zoals vermeld in Exodus 30:2 ( = 1 x 1 en 2 el hoog) , vergelijken met de afmetingen van het brandofferaltaar in Ezechiël 28:17 (14 x 14 el) dan is er een groot verschil. Maar op zo’n brandofferaltaar moest een hele stier geofferd kunnen worden. In beide schriftgedeelten wordt ook de inwijding van deze altaren beschreven.

De offers die in deze tempel gebracht worden wijzen terug naar het offer van Yeshua. God gaat met Israël verder waar ze zijn blijven steken.

 

Opmerkelijk is dat er bij de toekomstige tempel van Ezechiël geen sprake is van een hogepriester. En we begrijpen natuurlijk dat Yeshua, die Hogepriester voor eeuwig is, de uiteindelijke verzoening bewerkt. (Psalm 110:4, Hebreeën 5:6 en Hebreeën 7:18).

 

Er valt nog veel meer over dit hoofdstuk te zeggen. Maar het wordt zo duidelijk en onderbouwd uitgelegd in Christpedia, dat ik je aanraad dit eens door te lezen. Zo ongeveer tot waar het over de priesters van Zadok gaat, want dat heeft met de volgende hoofdstukken te maken. Klik op deze link.