Exodus 31 en 35 tabernakel & schepping

Exodus 31 en 35 (Spreuken 3:19 en 20)

In het verhaal van de bouw van de tabernakel zien we goddelijke overeenkomsten met de schepping. De tabernakel is dan ook een creatie van God waarvan de mens veel kan leren over Gods wezen en Zijn liefde voor de mens, die door de zonde het contact met Hem is verloren,

We zien bij de bouw van de tabernakel dat er een prachtige samenwerking is. De man Bezaleël (zijn naam betekent "in Zijn schaduw") wordt door God aangewezen en met veel talenten begiftigd. Laten we enkele teksten daarover lezen en zien welke Hebreeuwse woorden daarvoor worden gebruikt.

Exodus 31:4 Ik heb hem (Bezaleël) vervuld met de Geest van God, met WIJSHEID, INZICHT, KENNIS en allerlei vakmanschap.

Exodus 35:31 De Geest van God heeft hem (Bezaleël) vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap.

Dit wordt tweemaal vermeld in het verhaal over de tabernakelbouw, en dat is niet voor niets.

Precies dezelfde woorden staan er in het Hebreeuws:

wijsheid gokmàh חָכְמָה
inzicht t'voenàh תְּבוּנָה
kennis de'àh דֵּעָה

Nu gaan we naar Spreuken 3:19 en 20, waar over de schepping gesproken wordt:

19 De HEERE heeft de aarde met WIJSHEID gokmàh חָכְמָה gegrondvest, de hemel met INZICHT t'voenàh תְּבוּנָה gevestigd.
20 Door Zijn KENNIS de'àh דֵּעָה hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en druipen de wolken van dauw.

God kan mensen vervullen met Zijn scheppende wijsheid, inzicht en kennis. En als Yeshua in het Vrederijk een tempel zal bouwen zal dit ook door Zijn wijsheid inzicht en kennis zijn.