To translate this website in different languages click here.

Het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u."

Luk. 17:20-21

"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier." Joh. 18:36

De Heere Jezus is gesteld "boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij." Hij zit op de troon, maar in het verborgene. Dat is de "verborgen" toepassing van deze profetie.

De overheden van deze wereld maken de maat van de zonde vol omdat velen in de eindtijd in dienst staan van de overste van deze wereld. Ze gedragen zich als goden en willen heersen en niet dienen. Het is een geestelijke strijd en helaas volgen meer ‘christenen' de wereldlijke leiders dan dat ze gehoorzamen aan de wetten en verordeningen van God. (Zijn Torah)

Het is veelal een praatcultuur en filosofische discussie geworden. politiek en religie vinden elkaar daarin, omdat ze, net als Eva, verblind zijn door de boom van kennis van goed en kwaad en van zijn vruchten eten.

 

Paulus zegt: ‘Ik kwam niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God brengen,’ schrijft Paulus in 1 Korinthe 2:1. En een paar verzen verderop voegt hij eraan toe: ‘Mijn spreken en mijn prediking kwam niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God’ (1 Korinthe 2:4).

 

En in vers 2 betuigt hij: ‘Ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’ Dat was telkens opnieuw zijn centrale boodschap. En die boodschap was geladen met Goddelijke kracht, omdat het Woord van God levend en krachtig is. En waarom bracht hij deze boodschap? ‘Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God’ (1 Korinthe 2:5).

 

Johannes de Doper predikte:
"Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Mat.3:1-2)

 

En ook "Jezus begon te prediken: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Mat.4:17)

"Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht", "in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest" (1Cor.4:20, Rom.14:17).

Waar zien ze dat komen? In hun leven, hun dagelijkse leven. Dát was de kern van Jezus' onderwijs. Hij leerde dat goddelijk koningschap en "vrede op aarde" ging komen in gewone mensen die Gods wil doen (vgl.Luc.2:14).

en Hij verkondigde het evangelie van het Koninkrijk ....

Jur