Jaïr - waarom deze naam?

Deze website is opgezet door het bijbelstudieteam Jur & Ida. Door deze namen samen te voegen (van de één de klinkers en van de ander de medeklinkers) ontstond de Bijbelse naam Jaïr יָאִיר, die "Hij verlicht" betekent. 

Johannes 1: 9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. 10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Als we Jaïr in het Hebreeuws zo schrijven יָה עיר Yah-ir staat er: "de Godsstad". Dat is taalkundig gezien niet juist want in het Hebreeuws wordt altijd eerst de stad genoemd en dan pas de naam aan wie die stad is opgedragen: letterlijk staat er dan vertaald "de stad van God". Maar omdat de naam beide klankelementen bevat, vonden we het toch een mooie woordspeling, waarbij de naam van God voorop staat: "de Godsstad".