Hooglied

Hooglied, de heiligheid van echtelijke liefde, de afspiegeling van YAHWEH en Zijn bruid Israël.

Een beschrijving van de overweldigende liefde van God voor Zijn volk, waarbij gebruik wordt gemaakt van beelden uit het huwelijksleven. Het boek is 10 eeuwen vóór Christus geschreven door koning Sálomo. Sálomo schreef Hooglied waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn huwelijk (Hoogl. 3:7-11) met een vrouw uit het plattelandsdorpje Sulam (Hoogl. 6:13).  Hij schreef naast de Bijbelboeken Prediker en Spreuken maar liefst 1005 liederen (zie 1 Kon. 4:32). Op Psalm 127 en het Hooglied (het beste lied) na, zijn er geen liederen van hem bewaard. Het sleutelwoord "geliefde" komt 32 keer voor in het boek. De Hebreeuwse uitdrukking voor "mijn Geliefde" is דּוֹדִי Dodi. De titel die God aan Yeshua gaf! De "i" aan het eind van het woord is "mijn". Het woord "geliefde" op zichzelf is Dod דּוֹדִ en zo schrijf je ook de naam van David. (Dawoed), wiens naam dan ook "geliefde" betekent.