Markus

De eerste gelovigen schreven het tweede evangelie toe aan Johannes Markus, de zoon van ene Maria van Jeruzalem (Hand.12:12), Hij vergezelde Paulus en Barnabas op de eerste zendingsreis, maar verliet hen om onbekende redenen te Perge (Hand.13:13). Paulus weigerde Markus op de tweede reis mee te nemen. Later verzoenden Paulus en Markus zich. (Kol.4:10-11). Met zijn 16 hoofdstukken is het evangelie van Markus  de kortste, maar ook de oudste, van de 4 evangeliën. Het is geschreven in het Koinè-Grieks. Yeshua handelt in dit evangelie meer dan dat Hij spreekt. Hij richt zich meer naar de Romeinse wereld en geeft een portret van Yeshua, als de machtige Zoon van God, wiens Woord wet is. Tegelijk is Yeshua de Dienaar, de Verlosser. (Mark.10:45)