Psalmen

De Hebreeuwse titel van de Psalmen is "Boek der Lofprijzing. 

Lofprijzing, aanbidding, belijdenis en gebed karakteriseren het Boek der Psalmen. Het was het liedboek van Israël en in de loop der tijd hebben vele gelovigen over de hele wereld zich bij Gods volk gevoegd om Yahweh te eren, lief te hebben en te gehoorzamen, wat zich onder meer uit in het zingen van de Psalmen.

Een belangrijke psalmdichter was David, maar er zijn ook psalmen geschreven door Asaf, Mozes, Salomo,  Ethan en de zonen van Korach.