To translate this website in different languages click here.

Volharding om het Vrederijk binnen te gaan

 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.
Lukas 21: 19

 

 Want u hebt volharding nodig,

opdat u, na het volbrengen van de wil van God,

de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

Hebreeën 10: 36

 

De Bijbel zegt dat volharding een opdracht is! Er zijn genoeg voorbeelden van mensen, bij wie het mis ging omdat ze niet volhard hebben in het gelovig steunen op Gods beloften. Eén van de meest aangrijpende voorbeelden wordt aangehaald in de psalmen:

 

 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht;

Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart,

en zíj kennen Mijn wegen niet.

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen:

Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!
Psalm 95: 10, 11

 

 Dit was het volk Israël tijdens de woestijnreis. Wij zijn ook in de woestijn (deze wereld), maar we moeten naar het beloofde land (het Duizendjarig Vrederijk). En Israël is ons ten voorbeeld gesteld: 

 Al deze dingen nu zijn hun overkomen

als voorbeelden voor ons,

en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons,

over wie het einde van de eeuwen gekomen is.

1 Korinthe 10: 11

 

Van de oude generatie stierf men bijna allemaal in de woestijn, op Kaleb en Jozua na. Vlak voordat ze de Jordaan over zouden steken werden ze in Moab verleid tot afgodendienst. Er stierven nog eens velen. De tijd van de grote afval gaat vooraf aan de wederkomst van Yeshua en Zijn Vrederijk. En de antichrist zal de scepter voeren. We zien dat alles zich gereed maakt voor de eindstrijd.

 ‘Weest waakzaam.

Uw tegenstander, de Duivel,

gaat rond als een brullende leeuw,

op zoek om iemand te verslinden.’ 

1 Petrus 5:8.