Jesaja

Jesaja, de zoon van Amoz, één van de grote profetische schrijvers van het eerste testament, was afkomstig uit Judea (Jeruzalem) en trad op vanaf 748 v.Chr. (toen Uzzia stierf) tot de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Hizkia, dus tot plm. 700 v.Chr.  Hij bestrafte het volk voor zijn trouweloosheid en afval en riep op tot bekering. "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte sneeuw!" Jes.1:18

Het boek is Messiaans van karakter: Alle glorie van onze HERE en elk aspect van Zijn leven op aarde, worden in prachtige bewoordingen uiteengezet in deze profetie. Maar ook Zijn huidige hemelse hogepriesterschap (Jesaja 53:12) en Zijn toekomstige glorie (Jesaja 52:13; Jesaja 53:12).


Jesaja 1 - Rechtszaak tegen het volk

Jesaja 2 - Toekomstig Jeruzalem en de Dag van de Heer

Jesaja 3 - Slechte leiders en ijdele vrouwen

Jesaja 4 - zegen voor het verloste overblijfsel

Jesaja 5 - Het lied van de wijngaard

Jesaja 6:1 - 7:6 Jesaja moet profeteren

Jesaja 7 - het teken van Immanuël

Jesaja 8 - Invasie van de Assyriërs

Jesaja 9 - Want een Kind is ons geboren

Jesaja 10 - Assyrië veroordeeld en een rest wordt behouden

Jesaja 11 - de Vredevorst - het herstel van Israël

Jesaja 12 - Danklied voor Verlossing

Jesaja 13 - de ondergang van Babel

Jesaja 14 - Babylon en Lucifer

Jesaja 15 - profetie over Moab

Jesaja 16 - profetie over Moab (vervolg)

Jesaja 17 - profetie over Damascus en Efraïm

Jesaja 18 - profetie over Cusj
Jesaja 19 - profetie over Egypte

Jesaja 20 - Vertrouw niet op Egypte

Jesaja 21 - Profetie over Babel, Edom en Arabië

Jesaja 22 (a) Profetie over Jeruzalem

Jesaja 22 (b) Profetie over Sebna en Eljakim

Jesaja 23 - profetie over Tyrus

Jesaja 24 - Gods gerechtigheid

Jesaja 25 Verlossing en heil en een feestmaal op Sion

Jesaja 26 - Wij hebben een sterke stad

Jesaja 27 - De zegen van Gods Koninkrijk

Jesaja 27:6 - 28:13; 29:22-23

Jesaja 28: 1-15

Jesaja 28: 16-29
Jesaja 29 - Genezing van geestelijke blindheid

Jesaja 30 (a) - Vertrouw op God, niet op Egypte

Jes. 30(b) De zegen van het toekomstig herstel-

Jes. 30 (c) Een overstromende beek 

Jesaja 31 Geen aards verbond, maar Yeshua redt 

Jesaja 32 de zegeningen van een rechtvaardig koninkrijk

Jesaja 33 - YAHWEH verlost Sion