Jesaja

Jesaja, de zoon van Amoz, één van de grote profetische schrijvers van het eerste testament, was afkomstig uit Judea (Jeruzalem) en trad op vanaf 748 v.Chr. (toen Uzzia stierf) tot de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Hizkia, dus tot plm. 700 v.Chr.  Hij bestrafte het volk voor zijn trouweloosheid en afval en riep op tot bekering. "Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte sneeuw!" Jes.1:18

Het boek is Messiaans van karakter: Alle glorie van onze HERE en elk aspect van Zijn leven op aarde, worden in prachtige bewoordingen uiteengezet in deze profetie. Maar ook Zijn huidige hemelse hogepriesterschap (Jesaja 53:12) en Zijn toekomstige glorie (Jesaja 52:13; Jesaja 53:12).