Johannes (brieven)

De drie brieven van Johannes lijken wat taalgebruik betreft sterk op elkaar en ook op het evangelie van Johannes. Dat maakt het aannemelijk dat de brieven en het evangelie door Johannes zijn geschreven. De brieven en het evangelie noemen zelf geen auteur. Het moet voor de lezers in die tijd onmiddellijk duidelijk zijn geweest wie de afzender was. De auteur schrijft met gezag dat past bij een apostel. De apostel Johannes schrijft zijn eerste brief vanuit Éfeze aan omliggende gemeenten in de provincie Azië (zie Openb. 2-3).  De kern van zijn brieven: Wie God kent en liefheeft: 1. Gelooft dat Yeshua in het vlees gekomen is,  2. Gehoorzaamt Gods geboden, 3. Heeft de broeders lief.