Korinthe

De meeste brieven van Paulus zijn geschreven aan christelijke gemeenten. Ze waren bedoeld om hardop in de gemeenten voorgelezen te worden (1 Thess. 5:27 en Kol. 4:16). De brieven van Paulus hebben altijd een vaste opbouw, met vier onderdelen. Zoals gebruikelijk bij brieven in die tijd noemt Paulus eerst zichzelf als afzender. Vaak noemt hij ook de namen van een of meer medewerkers namens wie de brief ook geschreven is (1 Kor. 1:1). Dan volgt de naam van de gemeente of persoon aan wie de brief is gericht. Daarna komt een groet. Wie 1 en 2 Korinthe na elkaar leest, merkt een verschil in toon en sfeer. In de twee brieven verwijst Paulus naar andere brieven en bezoeken aan Korinthe waarover weinig bekend is. Het eerste bezoek aan Korinthe staat beschreven in het boek Handelingen.