Lukas

Lukas is 'onze goede vriend, de dokter'(vgl. Kol.4:14; 2 Tim. 4:11; Fil.24) van Griekse afkomst. Hij was met Markus een medewerker van Paulus, wat op te maken valt uit de 'wij'-gedeelten van Handelingen 16:10-11; 20:5 e.v.; 21:1 e.v. Hij is ook de schrijver van het boek Handelingen. Hij begint met te zeggen hoe diepgaand hij alles heeft onderzocht en dat hij een feitelijk en waarheidsgetrouw verslag schrijft. Lukas is het meest uitgebreide Evangelie.  Hij besteedt veel aandacht aan de omgang van Yeshua met mensen, legt nadruk op gebed, wonderen, engelen; tekent lofliederen op en geeft vrouwen een belangrijke plaats. Het merendeel van 9:51-18:35 staat niet in de andere evangeliën. Hij  bevestigt de goddelijkheid van Christus, maar toont ons ook Zijn menselijkheid.