Obadja

Obadja (dienaar van Yahweh), profeet optredend plm. 580 v.Chr. In zijn boek, dat slechts uit één hoofdstuk bestaat en dat geschreven blijkt te zijn na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 586 v.Chr. , spreekt hij oordeelswoorden uit over Edom. Edom had, toen het rijk Juda werd aangevallen, zich aan de kant van de aanvallers geschaard en zich verheugd over Juda's ondergang.  Obadja 1:12 U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag van hun ondergang."

Vers 15 profeteert de toekomst: "Op de berg Sion zal er ontkoming zijn, maar van het huis van Esau zal niemand ontkomen."


Obadja hoofdstuk 1  Oordeel over Edom, verlossing voor Israël