English & other languages: click here!

Esther  

Het boek Esther is een voorafschaduwing van Gods afrekening met de wereld in de eindfase. De rollen zullen worden omgedraaid. Het laat Gods zorg zien voor het volk Israël dat door Hem is uitverkoren om een taak op aarde te vervullen.  Mordechai en Esther buigen niet voor de vijand en het onrecht. Met gevaar voor eigen leven nadert Esther haar echtgenoot, de Perzische koning en redt daarmee haar volk.

In het boek Esther komen we de Naam van God niet tegen. Maar als we hierin leren zien hoe God handelde, hoe heilig Hij is en hoe mooi Zijn verlossingsplan in elkaar zit, dan kunnen wij ook met vol vertrouwen onze hoop op de Almachtige stellen.