Galaten

Deze brief was noodzakelijk in verband met serieuze ontrouw onder Paulus bekeerlingen in de Romeinse provincie Galatië. Dit waren gelovigen die tot bekering waren gekomen tijdens zujn drie zendingsreizen (Hand. 13:4-14:28; Hand.16:6; Hand. 18:23). Op de apostel wordteen beroep gedaan om het evangelie van vrije genade, dat hij aan de heidenen heeft bekend gemaakt, te verdedigen (Hand, 14:27) Er waren Judaïstische leiders gekomen om Paulus evangelie te vervalsen met een mix van menselijke geboden als een vorm van wetticisme. Het evangelie dat hij heeft gepredikt is goddelijk gezaghebbend.