Jeremia

Jeremia, zoon van priester Hilkia (Jer. 1:1) uit Anathoth, één van de grootste profetenfiguren uit het Eerste Testament. Hij werd tot profeet geroepen in de tijd van Koning Josia (Jer. 1:4-10) en was ongeveer 40 jaar als zodanig werkzaam (626 - 586 v.Chr.). In die tijd wankelde Assyrië op de rand van ondergang en Babel en Egypte vochten om het wereldbestuur over te nemen. Jeremia waarschuwde voor de overwinning van Babel, maar Juda (onder Zedekia) had geen berouw. Het gevolg was dat Jeruzalem werd vernietigd, maar Jeremia verkondigde dat Juda zou worden hersteld en via de Messias wereldwijde zegen zou verkrijgen. Jeremia werd na de val van Jeruzalem in 586 v.Chr. met de rest van het volk naar Egypte gevoerd  en is mogelijk daar gestorven. Ga naar hoofdstuk:  inleiding/index -  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23(1) - 23(2) - 24 - 25 - 2627 - 28 - 29 - 30 - 31(1) - 31(2) - 3233 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48(A) - 48(B) - 49(A) - 49(B) - 50(A) - 50(B) - 51(A) - 51(B) - 52 - Safan