Vervulde Profetieën

aangevuld met nog te vervullen profetieën

Yeshua/Jezus sprak: Maar als u zijn (van Mozes) Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Joh. 5:47

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.  Amos 3:7

In deze context sprak Amos over het komende oordeel over Israël. God openbaarde dit geheim aan Zijn profeten, en het werd jaren en jaren geleden geprofeteerd voordat het gebeurde, zodat Israël alle gelegenheid zou hebben om zich te bekeren.
Het wordt ook aan ons geopenbaard, opdat de mensheid zich tot God zal keren en niet ten onder zal gaan in het komende oordeel, maar om samen met God te delen in Zijn eeuwige heerlijkheid.