English & other languages: click here!

Richteren

De richters van Israël

 

  1. Othniël (Richt. 3:10) verloste het volk van de Arameeërs (Syrië);
  2. Ehud (Richt. 3:15), verloste het volk van de Moabieten;
  3. Samgar (Richt. 3:31), verloste het volk van de Filistijnen;
  4. Debora (Richt. 4:4), verloste het volk van de Kanaänieten;
  5. Gideon (Richt. 6:11; Richt. 8:28), verloste het volk van de Midianieten;
  6. Abimelech (Richteren 9:1; Richt.10:1)
  7.  Thola (Richt. 10:1)

 

 8. Jaïr (Richt. 10:3)

 9. Jeftha (Richt. 11:1), verloste het volk van de Ammonieten;

10. Ebzan (Richt. 12:8)

11. Elon (Richt. 12:11)

12. Abdon (Richt. 12:13)

13. Simson (Richteren 13:24;  Richt.16:31), bestreed de Filistijnen;

 

Eli, meer hogepriester dan richter;

Samuël (1 Sam. 1:20), bestreed de Filistijnen.