Habakuk

De profeet en zijn boodschap

Over de profeet Habakuk is vrijwel niets bekend. Zijn hoofdthema is hoe Gods geduld en heiligheid met het kwaad te rijmen valt. Het antwoord dat de profeet ontving geldt voor alle tijden. Een soevereine God heeft het onbetwistbaar recht op Zijn eigen tijd en wijze met de zondaren af te rekenen. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakuk 2:4

Habakuk schreef zijn boekje ongeveer in 609 - 595 v.Chr. Nahum trad ongeveer 650 v.Chr. op als profeet, Sefanja ± 630 v.Chr.

Jeremia 626 - 586 v.Chr. Deze profeten waren tijdgenoten en traden op in het tweestammenrijk Juda. Daniël was ook een tijdgenoot en behoorde tot de eerste lichting van elites die door Nebukadnezar in 605 v. Chr. meegevoerd werden naar Babel.

De naam Habakuk is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord "omhelzen". Zijn naam betekent waarschijnlijk: "Hij die omhelst" of "Hij die zich vastklampt". Het is een toepasselijke naam voor zowel de profeet als het boek, omdat Habakuk tot een standvastig geloof komt door te worstelen met lastige vragen.