To translate this website in different languages click here.

Het geloof in de praktijk

Niettegenstaande hun belangrijke opleiding blijven huisartsen en andere medische specialisten afhankelijk van de ene Heelmeester Jezus Christus. De apostel Lukas was ook arts. Vele wetenschappers zijn wijs in eigen ogen geworden (de verleiding van satan in het paradijs: “u zult zijn als god”). En nu zien we dat met al die academische kennis we steeds meer in een satanische wereld terecht zijn gekomen, waarin ook de medische wereld en de farmaceutische industrie een grote duistere rol spelen waardoor velen zich niet meer veilig bij hen voelen. Wie naar het ziekenhuis moet heeft het onveilige gevoel dat hij Russische roulette gaat spelen. Is mijn arts politiek correct of kent hij de Heer. Ook hij of zij moet aan de Gever van het Leven verantwoording afleggen. Maar velen spotten daar mee en zien de wetenschap als god.

We weten van de zwendel van de Corona registratie, dat velen onterecht het etiket van corona patiënt opgeplakt hebben gekregen om de mensen te laten geloven dat we met een immens probleem hebben te maken. Dit hoge aantal had de nieuwe wereldorde (satans koninkrijk) nodig om de angst bij de mensen op te voeren, zodat ze zich vrijwillig gaan onderwerpen aan het “nieuwe normaal”. Maar dat is duivelswerk!

In de werkkamer van de minister-president in het Torentje, hangt veelzeggend een Baphomet aan de wand. Mensen die menen dat zo'n beeld of andere afgodsbeelden niets doen vergissen zich. Het geeft de demonische machten ingang om invloed op de politiek uit te oefenen. God heeft niet voor niets verboden om “geen andere goden voor Zijn aangezicht te hebben”. Exodus 20:3-5

 

Deze tijd staat klip en klaar beschreven in Gods Woord. Gek dat vele kerkmensen het geestelijk niet kunnen zien, maar wel politiek de oplossing zoeken en zich politiek correct gaan gedragen, zoals de vader van de leugen het graag ziet. Wie is hun god vraag ik me steeds meer af en ik denk het antwoord ook wel te weten.

Na de vakantie komt er een tweede corona golf over de wereld. Satan kan ook waarzeggen. Satan heeft zijn draaiboek klaar, maar het is goed om te weten wat God zegt, want Zijn Wil geschiedt in de hemel en op aarde en Zijn Koninkrijk komt. Het zal tegen de verdrukking in komen en ook wij gaan de verdrukking door. Iemand zei eens: wil je een verhaal of de waarheid?

En naar de mens gesproken willen velen liever een verhaal dan Zijn Waarheid horen. Bij velen ontbreekt het aan kennis, ondanks dat ze jaren traditiegetrouw naar de kerk gingen en zich daar veilig voelden. Maar wat zegt hun voorganger nu van deze tijd en van wat komen gaat? Ik denk dat ze daarover zwijgen, want wie zwijgt gaat voor wijs door. Maar Jezus zweeg niet en gaf ons het Boek Openbaring.

Het is beter zelf biddend de Bijbel te onderzoeken, want Christus is zowel onze Heelmeester als Leermeester. Woord en Geest zullen het verder in ons uitwerken.  De discipelen van Jezus waren niet geselecteerd uit het college van Schriftgeleerden. Geloof kun je niet op een school leren. Vele voorgangers vielen ook van hun academisch gevormd geloof af en ontpopten zich als dwaalleraars. Anderen verklaarden God zelfs dood. Maar de “Werkelijkheid is Christus” Col. 2:17 NBG en in Zijn tijd vonden velen zijn rede ook te hard en verlieten Hem.

We geloven liever in de vleierijen waarmee de antichrist op de troon komt (Daniël 11:21). Mensen hebben eer van elkaar nodig en daarmee begeef je je op glad ijs. Je komt daardoor in een zogenaamde vriendenkring, waar de vriendjespolitiek elkaar al snel de baantjes en de eer geeft ten koste van anderen. En zo worden de rijken rijker en de armen armer.

En heel veel armen mogen dan ook wel sterven, want in satans ogen moet de MAMMON REGEREN en zo werkt satan aan zijn koninkrijk: een demonisch paradijs op aarde, dat over lijken gaat. En mede door de demo(N)cratie is satan er in geslaagd om religie en politiek te vermengen en de kerken zijn krachteloos geworden. Dat waren ze geestelijk gezien al veel eerder, maar de adel heeft met zijn politiek de kerken tot machtsinstituten gemaakt. Zolang satan en zijn trawanten de hoer nog nodig hebben zal religie een grote rol spelen en zeker in deze tijd van de grote afval. We gaan naar één wereldreligie met één wereldregering. Maar als het beest eenmaal de macht heeft is het gedaan met de religie. Bedankt!!

De religie en de politiek willen door samensprekingen tot overeenstemming komen. Maar Gods Koninkrijk werkt anders. Gods koninkrijk van kracht bestaat niet uit gewichtige woorden en opgeblazen kennis, maar uit kracht (1 Kor. 4:20). ... Jezus belangrijkste boodschap voor elke stad en dorp was het “Koninkrijk van God” en.....

 

Jur