Koningen

1 Koningen

Begint met Koning David

Opent met Salomo's glorie

Begint met de zegeningen van gehoorzaamheid

Begint met de bouw van de tempel

Schetst de voortgang van de afval

Hoe koningen er niet in slaagden Gods volk te regeren

Introductie van de profeet Elia

Het grote geduld van God

2 Koningen

Eindigt met de koning van Babel

Sluit af met Jojachins vernedering

Eindigt met de vloek vanwege de ongehoorzaamheid

Sluit af met de verwoesting van de tempel

Beschrijft de gevolgen van de afval

Consequenties van dat falen

De profeet Elia wordt gepresenteerd

De stellige bestraffing van de zonde door YAHWEH


1 Koningen

1 Koningen 1 - Adonia grijpt de macht

1 Koningen 2: 1-12 David gaat sterven, taakoverdracht aan Salomo

1 Koningen 3 vanaf vers 16 het oordeel van Salomo

1 Koningen 7 bouw paleis en tempel Salomo

1 Koningen 8 inwijding tempel Salomo

1 Koningen 18 - Elia op de Karmel

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Koningen 7 bouw paleis en tempel Salomo

1 Koningen 8 Inwijding tempel van Salomo

1 Koningen 18 Elia op de Karmel 
1 Koningen 19 Elia en Elisa