English & other languages: click here!

Joël

Joël betekent "Yahweh is God", profeet, zoon van Pethuël (Joël 1:1). Hoofdstuk 1 begint met de spinkhanenplaag. 

Het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1:2-2:17) gaat over de verwoesting van het land, als de "Dag van de Heer" dichterbij komt. Het sluit af met een dringende oproep tot bekering.  (De datering van Joël is moeilijk vast te stellen).

Het tweede deel (2:18-4:21) Wordt herstel van het land en de uitstorting van Gods Geest beloofd. Aan het slot een beschrijving van de "Dag van de Heer".