English & other languages: click here!

Joël

Joël betekent "Yahweh is God", profeet, zoon van Pethuël (Joël 1:1). Hoofdstuk 1 begint met de spinkhanenplaag. 

Het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1:2-2:17) gaat over de verwoesting van het land, als de "Dag van de HEERE" dichterbij komt. Het sluit af met een dringende oproep tot bekering.  (De datering van Joël is moeilijk vast te stellen).

Het tweede deel (2:18-4:21) wordt in Gods Koninkrijk op aarde: herstel van het land en uitstorting van Gods Geest beloofd. Aan het slot een beschrijving van de "Dag van de HEERE". 

Hoofdstukindeling in diverse vertalingen

De Nederlandse Bijbelvertalingen maken in het boek Joël een verschillende indeling in hoofdstukken. SV, HSV en NBG hebben de vertrouwde indeling van 3 hoofdstukken. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Naardense Bijbel houden zich strikt aan de Hebreeuwse indeling, waarbij Joël 2 slechts 27 verzen bevat; de overige verzen zijn hoofdstuk 3 en het laatste hoofdstuk wordt dan 4.
Wij houden ons aan de indeling in 3 hoofdstukken.