Terug naar het Woord! Afscheid van de kerk..

Deze powerpoint is beter te lezen op deze link