To translate this website in different languages click here.

Satans poging om de aarde te bezitten

De antichrist zal de eerste helft van de laatste jaarweek van 7 jaren proberen met grote wonderen en tekenen de vrede in de wereld te herstellen, om op die manier als ‘indrukwekkende’ godheid te regeren. De antichrist zal in de eerste helft van de Grote Verdrukking een aantal controlemechanismen perfectioneren waarmee hij met harde hand over de mensheid kan heersen. Hiernaar wordt in Openbaring 13 verwezen als het teken van het Beest, dat gekenmerkt wordt door het getal “666”. Niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder dat teken.

In ons internet tijdperk is een dergelijk controlemechanisme eenvoudiger denkbaar dan ooit tevoren. Zij die niet in de Bijbel of de bijbelse profetieën geloven, kunnen voluit beamen dat dergelijke controlemechanismes nog in onze generatie werkelijkheid zullen worden, er is geen ontkomen meer aan.

De partij die het wereldwijde internet onder zijn controle kan krijgen, krijgt ook alle bedrijven, overheden en banken in zijn macht. Aangezien alles binnenkort “in de cloud” is, zal niemand kunnen kopen of verkopen als hij of zij wordt buitengesloten.

Geen privacy meer...

De berichtgeving in de media leert ons dat onze privacy door overheden met voeten getreden wordt en we zijn inmiddels al niet eens meer geschokt over dergelijk gedrag. Langs die lijn van gewenning zal de greep van overheden op burgers steeds sterker worden.

Nu wordt dat nog ervaren als een inbreuk, straks is dat onlosmakelijk verbonden met de mogelijkheid om nog aan het economisch verkeer te kunnen deelnemen. De snelheid waarmee dit in onze tijd werkelijkheid wordt is niet alleen een sterke indicatie dat deze geprofeteerde ontwikkelingen heel binnenkort werkelijkheid worden, maar geeft ook aan dat de eindtijd gebeurtenissen die hiermee verband houden, op het punt staan te gebeuren. De ontwikkelingen in de wereld om ons heen vormen dus samen met de profetische voorzeggingen de barometer voor de tijd die de Bijbel voorzegt en kunnen zelfs voor ongelovigen een objectieve toetssteen zijn.

 

Het dwarsbomen van Gods plan

Samengevat is de eerste helft van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst van Jezus Christus een tijd waarin satan probeert Gods plan alsnog op sluwe wijze te dwarsbomen en zelf de totale heerschappij te krijgen. De vele geheime sekten, die onder de controle van de satan staan, hopen op dit scenario. Zij geloven op de een of andere manier ook in een aanstaande ‘nieuwe’ tijd, maar verwachten juist op dat moment de situatie te kunnen ombuigen naar een Luciferiaans “New Age”-tijdperk.

Daar horen naar het inzicht van diezelfde sekten, chaos en destructie bij voordat die ‘nieuwe tijd’ kan komen. Niet elke financiële crisis is een teken van eindtijd gebleken, maar de eindtijd kenmerkt zich in ieder geval wel door een ernstige monetaire en economische crisis, gekoppeld aan steeds heftigere natuurverschijnselen en oorlogen.

In die tijd zal er ook een finale poging worden gedaan om tot één wereldregering met één wereldgodsdienst onder de valse profeet te komen.

De bedenker van het grootste complot

Een aantal jaren geleden werd dit ook in christelijke kringen afgedaan als complot denken, maar satan bedient zich van complotten om de macht voor zich veilig te stellen. Onder het mom van vrede en veiligheid opereert dat onder satans leiding.

 

‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3-4

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Jur