English & other languages: click here!

Veeleer verdeeldheid

Een artikel van "Leef bewust Nederland" trok mijn aandacht.  Het artikel is onderaan deze website weergegeven.
Met de basisgedachte van "Leef Bewust Nederland" kan ik instemmen. Ik weet dat God voedselwetten heeft gegeven en dat niet alles wat we kunnen eten VOEDSEL is. We zoeken als mens een gezond leven, maar vergeten daarbij vaak dat ziekte en dood een gevolg van de zondeval is. En dat zien we ook vertaald in de werkelijkheid van het leven. Er is griep en ook daar zouden we aan kunnen sterven als ons immuunsysteem het af laat weten. We behoren dus allemaal tot een risicogroep want als we worden geboren zit de dood er al in opgesloten. En satan doet alsof dat een leugen is en zegt dat we zullen leven en als God zijn. (Genesis 3:4-5) De arrogantie ten top en dan moet je wel van een grote hoogte neerstorten. Satan is dat zich bewust en sleept velen mee in zijn eeuwige dood.

Job zegt: Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe. Job 1:21-22

Aan de werkelijkheid geven we dikwijls een andere invulling en of het nu de NWO of de HWO is, ze wijzen in de verkeerde richting en staan met de rug naar God en met hun gezicht naar satan, die maar blijft volhouden dat je als mens niet zult sterven en als God zult zijn. De leugen regeert (ook halve waarheden zijn leugens!). 

De dwaasheid die nu speelt is dat we de ziektes kunnen beheren door de hele wereld met gentherapie verplicht op te zadelen en een weldenkend mens weet inmiddels dat het helemaal niet meer over gezondheid gaat.

Je moet zelf een keuze maken en dat is heel bijbels. De mens heeft een vrije wil om te kiezen, maar ik doorzie het werk van de duistere machten niet en daar moeten onze ogen voor geopend worden.

Wij mensen kiezen tegengesteld en dan kan er geen éénheid zijn, maar verdeeldheid. Dit is ook een addertje onder het gras, dat de mens tot éénheid wil komen. Eén kunnen we pas zijn in Hem en anders zal het éne hokje de ander verslinden. Doet me aan het eerste computerspelletje Packman denken. Dat is de macht van de sterkste. En satan is de overste van deze wereld en hij is sterk, totdat de waarheid aan het licht komt, want hij kan alleen leven in de duisternis van leugen en dood. Hij is door de  Waarheid zelf ten dode opgeschreven.

We hebben vele religieuze wijsgeren die zich dan zogenaamd zorgen maken over de verdeeldheid. Zeker nog nooit bij Christus te rade gegaan en wijsheid van boven gevraagd.

Jezus zegt: "Mattheüs 10:34-37 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard."

De corona pandemie leugen brengt verdeeldheid en God weet het!

We zullen wèl ziek kunnen worden en wèl sterven (niet door een zgn. corona pandemie), maar we zullen ook opstaan met een vernieuwd lichaam. Maar daar hoor ik bijna niemand over, want we willen overleven in eigen kracht. En dan komen we in de supermarkt van de leugen in cadeaupapier.

Jezus is onze Geneesheer en dat is in ons tijdelijk leven en zeker als we onze hoop op Hem gevestigd hebben voor de eeuwigheid. Een vernieuwde wereld waarop gerechtigheid en ware liefde heerst.

Vanmorgen las ik in het dagboekje over Abraham. Hij had de beloften, maar Hij zag uit naar de toekomst zonder al die beloften in zijn leven te hebben verkregen. Zo zien we ook nu dat de satan regeert en van overheden gebruik maakt: De NWO, zijn koninkrijk van slavernij, van geweld, dood en krankzinnigheid. Gods beloften echter blijven onverminderd van kracht!

Maar die doodlopende weg (leven zonder God) ging Abraham niet en ook wij moeten weten dat de maat van de zonde vol moet worden gemaakt in deze wereld. Dan pas kan het definitief oordeel van God komen over al de ongerechtigheid en het vergieten van onschuldig bloed en het houden van mensen in de slavernij van satan.

God brengt vaak dingen aan het licht door mensen die niet in Hem geloven, maar wel het onrecht zien. Daarin zie je dat God aan geen enkel instituut of wijsheid van mensen gebonden is. Maar Hij heeft wel Zijn Zoon gegeven om alles weer te herstellen voor degenen die uitzien naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Daar zal Hij onze Vredevorst zijn, als de satan is uitgeschakeld.

De kerk met zijn politiek denken heeft de rol van de farizeeërs uit Jezus' tijd op zich genomen. Ze willen hun instituut van eigenwillige godsdienst (is afgodendienst!) niet opgeven, maar de kandelaar heeft Christus weggenomen en God brengt de waarheid aan het licht via andere mensen.

 

Ik ben in een socialistische omgeving opgegroeid en heb ook gezien dat de gewone man het onrecht aan den lijve ondervond door uitbuiting door de rijken. En ik zag ook in kerken de borden waarop de Adel stond vermeld, die er een soort kastensysteem van hadden gemaakt en de ander hun wil opdrongen en hen afhankelijk maakten van hun geld en gunsten. Had je geen werk dan had je geen inkomen. En om werk te hebben moest je je onderwerpen aan slavendienst in de verkeerde zin, want Bijbels hadden de slaven rechten en wee wie dat schond. Daar stond zelfs de doodstraf op in sommige gevallen.

 

Het werd anders toen kerk en politiek de wereld samen wilden overheersen. "De hoer op het beest", noemt de Bijbel dat. Dit was het begin van de NWO en beslist geen herstel van het paradijs.


LEEF BEWUST NEDERLAND ZEGT:

"Over de hele wereld zijn er op dit moment protesten gaande tegen de coronapas en de lockdown maatregelen. Het lijkt erop dat bij steeds meer mensen de ogen open gaan.

Zowel in Italië, Frankrijk, Australië en ook Nederland zijn er duizenden en duizenden mensen de straten op gegaan meldt Nu.nl. Goed dat er zo gedemonstreerd wordt. Laat zien dat dit het punt is waar de mensen zeggen 'tot hier en niet verder'.

Als je straks alleen nog een restaurant binnen komt met een vaccinatiebewijs of negatieve test, weet je al wat er gaat gebeuren. Niemand gaat zich testen om een hapje te eten. Hier spreek je dus al van een verkapte vaccinatieplicht.

Eénheid of verdeeldheid? Mensen die een voorstander van vaccinbewijzen zijn, laten zien dat ze zich niet voor het virus hebben ingeënt, maar puur voor vrijheden en voordeeltjes ten opzichte van mensen die anders denken. Deze wereldwijde ontwikkelingen baren me grote zorgen, maar ik zie ook iets heel moois gebeuren.

Onder zowel alle nieuwsberichten over deze waanzin zie ik steeds meer 1 stem en 1 boodschap: 'Tot hier en niet verder'! Hoewel veel mensen de verdeeldheid zien, zie ik steeds meer éénheid ontstaan. Zelfs de mensen die zich gevaccineerd hebben, beginnen nu te fronzen bij de snelheid waarmee deze medische dictatoriale coronaperikelen zich ontvouwen.

Wist je dat er nu zelfs ook een Brits wetsvoorstel is: '14 jaar celstraf voor journalisten die misstanden van de overheid naar buiten brengen'.

In het artikel van de Volkskrant: "De Britse regering wil de persvrijheid aan banden leggen. Journalisten die vertrouwelijke overheidsinformatie onthullen, riskeren voortaan veertien jaar cel, net als klokkenluiders en spionnen. Hoofdredacteuren spreken van een aanval op de onderzoeksjournalistiek. Er komen steeds meer zorgen over de autoritaire trekjes van de regering-Johnson."

Ik geloof dat steeds meer mensen de waanzin beginnen in te zien. Want is het niet bijzonder? Dat je voor het eerst in de geschiedenis een ziekte - die je niet hebt - kan doorgeven aan iemand die immuun is? Ja, lees dat nog maar eens een keer. In deze gekkigheid geloven we dus collectief.

Ondertussen slaan virologen massaal alarm en zeggen in de Volkskrant 'Deltavariant verspreidt zich ook via gevaccineerden'. "De deltavariant is zó besmettelijk dat ook mensen die al volledig gevaccineerd zijn het virus kunnen doorgeven." Het hele beleid begint af te brokkelen.

Wat wij al een jaar roepen: vaccins gaan niet de oplossing zijn en dat zullen ze ook nooit worden. Varianten komen en gaan. Sta je dan met al die prikken in je arm. Zullen deze mensen volgend jaar weer springend in de rij staan om te ‘sjansen met Jansen’? Ik betwijfel het ten zeerste. Daarom zijn de individuele keuzen vandaag de dag, belangrijker dan je wellicht denkt.

Blijf dus kritisch in je keuzen: Alles waar je voor kiest in je leven is een stem aan de toekomst. Elke dag ben je aan het stemmen. Met elke keuze of geen-keuze die je maakt, stem je voor het leven van jouw toekomst.

Laat jij jezelf regelmatig testen om aan bepaalde activiteiten mee te kunnen doen? Dan stem je dus voor een testmaatschappij, hoewel je dit wellicht ook verafschuwt. Laat jij jezelf prikken terwijl dit tegen je ethische-, morele- en zelfbeschikkingswaarden in gaat?

Dan stem je toch voor een medische apartheid en stem je voor een toekomst waarin we verplicht worden te prikken. Onthoud: Jouw stemt telt! Jouw stem is zeer waardevol, onderschat deze niet. Wees de verandering die je wil zien in de wereld. Deze mooie verandering ontstaat pas als we ons handelen 100% in lijn zetten met onze ethische waarden.

Laat je dus nooit chanteren of overhalen tegen je wil in. Je creëert ermee juist de toekomst die je niet wil zien!"

Jur