Jakobus

De brief is geschreven door Jakobus aan de twaalf stammen in de verstrooiing (Jak. 1:1). Zeer waarschijnlijk moeten we hier denken aan Jakobus, de broeder van Yeshua/Jezus (zie Mark. 6:3 en Gal. 1:19).  Jezus’ broeders geloofden eerst niet in Hem (zie Mark. 3:21 en 31-35 en Joh. 7:3-10). Waarschijnlijk zijn ze pas na Zijn opstanding tot geloof gekomen (zie Hand. 1:14). Jezus is daarna ook aan Jakobus verschenen (zie 1 Kor. 15:7). Deze Jakobus was leider van de gemeente van Jeruzalem (zie Hand. 12:17, Hand. 15:13 en Hand. 21:18). Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus is Jakobus in 62 na Chr. als martelaar gestorven.