English & other languages: click here!

Johannes

Johannes (= God is genadig) is de zoon van Zebedeüs. Het hoofdthema is dat Yeshua hier op aarde Zijn goddelijke heerlijkheid heeft geopenbaard.  Johannes was "de geliefde discipel". Bij de sedermaaltijd/avondmaal leunde Johannes tegen Yeshua aan (Joh.13:23). Trouw stond hij bij het kruis en werd hem de zorg van de moeder van Yeshua toevertrouwd (Joh.19:26-27). Bij het graf was hij de eerste die geloofde in de opstanding van Yeshua. (Joh.20:1-10) Op de oever van het meer van Galilea herkende hij als eerste Zijn Heer. (Joh. 21:7) Johannes en zijn broer Jacobus waren allebei Gallilese vissers. Zij verdienen hun bijnaam 'zonen van de donder"(Markus 3:17) door hun vurige onstuimigheid. Johannes behoorde tot de binnenste kring dicht bij Yeshua. (Matt. 17:1; Markus 5:37; Lukas 8:51)