To translate this website into different languages, click here

Exodus


Het woord "Exodus"  betekent "Uittocht". In het Hebreeuws is de titel van dit boek "Shemōt" שְׁמוֹת . dat "namen" betekent.  De titel is afgeleid van vers 1 van dit boek: 

Exodus 1:1 Dit nu zijn de namen (sjemot שְׁמוֹת) van de zonen van Israël, die met Jakob naar Egypte waren gekomen. 

Het boek gaat over de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit het land van de slavernij door de machtige hand van YAHWEH. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. de instelling van Pesach, de verbondssluiting, de bouw van de tabernakel en de wetgeving.