To translate this page into different languages, click here!

Exodus 12: 2 Bijbels Nieuwjaar

Het Bijbelse Nieuwjaar

 

In Exodus 12 vers 2 lezen we:

“Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.

We zien dus dat God zelf de Nieuwjaarsdag bepaald heeft en nooit heeft herroepen.

Als de Messiaanse gelovigen samen met Israël deze dag vieren op de eerste dag van de zevende maand Tisri is dat niet juist.  Op die dag heeft God het bazuinenfeest verordend. Leviticus 23:24.

 

In de praktijk blijkt bovendien dat het bazuinenfeest ondergesneeuwd wordt door de onbijbelse Nieuwjaarsviering, die alle aandacht krijgt. Van zo’n wijziging zei Yeshua eens:

“zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt”. Markus 7:13.

Het bazuinenfeest verwijst naar de terugkomst van Yeshua. Naar dat belangrijke moment zien we uit. Dat zal tot eer van God zijn en tot zegen van de mensen. Onder leiding van deze Koning en Hogepriester komt er herstel op de aarde.

Op die 1e Nissan gebeurde er iets bijzonders.

Exodus 40: 2 Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.

Exodus 40: 17 En het gebeurde in de eerste maand, in het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, dat de tabernakel opgebouwd werd.

Het bevel om de tabernakel te bouwen kwam in de derde maand, toen de verbondssluiting op de Sinaï plaatsvond, dat is negen maanden voordat de tabernakel werd opgeleverd. Exodus 19: 1-11

In de tabernakel wordt Yeshua uitgebeeld. Alles in de tabernakel wijst op Yeshua. God wilde door middel van Yeshua wonen temidden van Zijn volk. En in Johannes 1: 14 staat:

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”.

Het Griekse Woord  voor “gewoond” is  σκηνόω skénoó (Strong G4637) en betekent letterlijk “tabernakelen, in een tent wonen”. Dus

Yeshua heeft onder ons “geTABERNAKELd”.

Zoals de bouw van de tabernakel 9 maanden tevoren op de Sinaï aan Mozes werd opgedragen en deze op 1 Nisan werd opgebouwd, zo zou het heel goed kunnen dat de geboorte van Yeshua, de levende Tora, op 1 Nisan heeft plaatsgevonden. Bovendien was Maria de tabernakel van Yeshua.  Het vieren van het Bijbelse Nieuwjaar, is het eren van Yeshua. Daarom blazen we de shofar:


Psalm 81: 4 Blaas op de shofar bij nieuwemaan.

En we eren de Naam van onze Redder Yeshua: God met ons.

Aviv of Abib(=lente; Ex.13:4), de maand die later Nisan zou gaan heten (Est.3:7) na de Babylonische ballingschap. Dit nieuwjaar is meestal omstreeks half maart.

Ida