Daniël

Daniël (God is mijn rechter) was een profeet in ballingschap. Hij werd in 605 v.Chr. naar Babel gevoerd, waar hij werd opgevoed aan het hof van Nebukadnezar, samen met andere Joodse jongens. Hij kreeg daar de naam Beltsazar (Dan.1:3-7). Hij hield zich trouw aan de wet van God en onderscheidde zich o.a. door zijn gave van het uitleggen van dromen. Yeshua noemt Daniël in Mattheüs 24:15 een profeet. Zijn profetieën zijn van groot belang en zijn een sleutel voor het herkennen van de tekenen van de eindtijd. Het boek Openbaring kan beter begrepen worden in het licht van Daniëls profetie.


Naar hoofdstuk: inleiding1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b -  8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ 1Petrus - Dan.+ Openbaring