English

Naar hoofdstuk: 1 - 2a - 2b - 3 - 4 - 5 - 6 - 7a - 7b - 8 - 9a - 9b - 9c(1) -9d(2) - 10 - 11(1) - 11(2) - 11(3) - 11(4) - 11(5) - 11(6) - 12(1) - 12(2) - 12(3) - Dan.+hemelvaart - Dan.+ Openbaring

Daniël en 1 Petrus

Thematische verbindingen tussen het boek Daniël en de eerste brief van Petrus.

De eerste brief van Petrus is geschreven vanuit "Babylon" - wat een aanwijzing is voor de vele toespelingen op die profetie en op het voorbeeld van trouwe volharding van Daniël en zijn vrienden

Van de site chiasmusxchange.com

 

Daniël

1 Petrus

4:1 6:25

Moge uw vrede toenemen.

Moge genade vrede voor u vermeerderd worden

1:2

12:2

  die slapen in het stof ...zullen ontwaken

de opstanding

1:3

12:4

de tijd van het einde

in de laatste tijd

1:5

2:38 3:1

hoofd van goud - beeld van goud

 goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt 

1:7

3:6

in de brandende vuuroven

door het vuur beproefd 

1:7

4:34

en prees en verheerlijkte Hem

tot lof en eer en heerlijkheid

1:7

7:19

Toen wilde ik de ware betekenis weten 

de profeten hebben gezocht en gespeurd

1:10

9:24

de zonden te verzegelen

de genade die aan u bewezen

1:10

8:19

op de vastgestelde tijd

op welke en wat voor tijd

1:11

8:13

Hoelang zal het visioen gelden?

engelen zijn begerig om zich daarin te verdiepen

1:12

5:4

zij prezen hun goden van goud en zilver

niet vrijgekocht met vergankelijk zilver of goud

1:18

1:4

wilde zich niet besmetten

een smetteloos en onbevlekt Lam.

 1:19

1:8

wilde niet de gerechten van de koning nemen

onthouden van de vleselijke begeerten

2:11

6:5

zij konden niets verkeerds vinden

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed

2:12

9:17

omwille van de Heere

omwille van de Heere

2:13

4:37

verheerlijk nu de Hemelkoning

vrees God, eer de koning

2:17

6:23

Mijn God heeft Zijn engel gezonden 

de ogen van God rusten op de rechtvaardigen

3:12

6:24

er werd geen letsel bij hem aangetroffen

wie zal u kwaad doen

3:13

3:17-18

God kan ons verlossen en zo niet...

als u  zou moeten lijden om de gerechtigheid

3:14

3:16

Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven

wees altijd bereid tot verantwoording

3:15

3:8 6:13

die beschuldigden - Daniël gehoorzaamde niet

kwaad spreken - vals beschuldigd

3:16

5:1-4

  groot feest, dronken wijn en prezen afgoden

dronkenschap zwelgpartijen walgelijke afgoderij

4:3

5:26

God heeft de dagen van uw koningschap geteld 

zij zullen rekenschap moeten afleggen

4:5

12:4

tot de tijd van het einde

het einde van alle dingen is nabij

4:7

9:5

wij hebben gezondigd

een menigte van zonden bedekken

4:6

7:14

heerschappij, eer en koningschap

 Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe

4:11

3:6

in de brandende vuuroven 

hitte van de verdrukking  tot uw beproeving

4:12

1:2 1:6

 huis van God - Daniël betekent God is Rechter

het oordeel begint bij het huis van God

4:17

3:30

de koning maakte hen voorspoedig

opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt

5:6

6:16

de leeuwenkuil

de duivel, gaat rond als een brullende leeuw

5:8

7:21

die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen 

Ook zijn machthebbers raakten in verwarring

5:9

2:44

dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan 

Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus

5:10

10:18

Hij versterkte mij

 toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

5:10

6:27 7:14

Zijn heerschappij istot het einde - eeuwig

de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid

5:11

12:13

u zult opstaan aan het einde van de dagen

de ware genade van God waarin u staat

5:12

1:1

Babylon

Babylon

5:13

1 Petrus 4:12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.

Ida