To translate this website in different languages click here.

Politieke strategie: Eénwereldregering

In 2020 verloor de wereld zijn vrijheid. zegt Amir Tsarfati . Maar de voorbereidingen waren natuurlijk al lang begonnen. Kerkmensen zijn vaak het sterkst in ongeloof als het om de krachten van satan gaat. Hij is de overste van deze wereld, maar velen dachten dat de kerk die macht had. En daarmee waren ze gebonden en geloven in de leugen.

Moest even terug denken aan artikelen die ik jaren geleden al onder ogen kreeg en dat we de vrijheid steeds meer kwijt zijn geraakt is me duidelijk. Maar velen zullen zich politiek correct onderwerpen aan de valse messias. Toen werd al gepreekt de overheden gehoorzaam te zijn zonder kanttekeningen. En dat satan een complot vormt tegen de Gezalfde werd afgedaan als complot theorieën. Kerk en politiek gingen steeds meer samenwerken en velen in de kerk verwachten het ook nu nog steeds van een sterke leider en vragen niet naar de geest.

 

Ik denk dat dit artikel uit de jaren '80 komt. In de kerk zweeg men daarover en suste de mensen met “vrede, vrede en geen gevaar”. Een predikant zei later toen hij emeritus predikant was: "ze hebben ons dom gehouden."  Hij zag het tenminste nog op zijn oude dag.

 

Op het politieke front komen machtige en rijke groepen politici, financiers, industriëlen, staatshoofden en andere gerespecteerde figuren regelmatig samen teneinde een één-wereldregering, wereldbanken, een creditcard economy, een wereldmarkt en een computergecontroleerde samenleving te vormen. Openbaring 13 geeft daar de grondtoon voor aan.

Dit feit mag sommigen ongelooflijk voorkomen, maar waakzame christenen zien het zich voor hun ogen voltrekken. God geeft daarvoor signalen in de Bijbel aan, opdat wij het proces kunnen volgen en ons er op kunnen voorbereiden.

Te geloven dat de christen geen vervolging en verdrukking mee zal maken voor de Naam van Jezus, is een drogreden. De organisatie van de Verenigde Naties is een van de belangrijkste New Age-promotors ter wereld. Haar assistent-secretaris-generaal, Robert Muller, heeft een boek geschreven, met als titel "New Genesis," waarin hij zijn geloof verklaart in de New Age, de geboorte van een nieuwe wereld, met een waarlijk globale, godenaanbiddende, politieke, morele en geestelijke vernieuwing, ten einde deze planeet te maken tot datgene waarvoor hij was bedoeld: de planeet van God.

 

De God waarvan hij spreekt is echter "een kosmische kracht," inwonend in een ieder en in alles, die ons dwingt tot het vervullen van onze "evolutionaire plichten". Muller ondersteunt ook het "planetair initiatief voor de wereld die we dienen," een comité met vertegenwoordigers van meer dan 300 organisaties, die toegewijd zijn aan de New Age.

Een ander groot invloedrijk comité is de Club van Rome (een groep staatslieden, wetenschappers, ambassadeurs, industriëlen en andere leiders die samenkomen en naast hun wetenschappelijke en politieke verklaringen allerlei uitspraken doen in verband met de New Age.) De Club van Rome is nog steeds bijzonder actief zoals het gekozen lid Bas van Leeuw in dagblad Trouw verklaarde.

 

Verder de Trilaterale commissie, een consortium van West Europese, Japanse en Amerikaanse concerns, de Bilderberg-conferentie, de Illuminatie (een invloedrijke, occulte organisatie) en de Amerikaanse Council on Foreign Relations, de machtigste groep ter wereld.

 

Men kan de macht, rijkdom en invloed van bepaalde individuen, families, genootschappen en comités nauwelijks overzien. De Rockefeller-dynastie, de Rothschilds met hun macht over de Federale reserve en het internationale banksysteem, samen met de politici die zij beïnvloeden, maken een droom tot een nachtmerrie.

J.I. van Baaren


De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!  Die in de hemel woont, zal lachen

Psalm 2:2-4

Johan van Baaren in Krasnapolsky Amsterdam
voor een "teach in" met provo's.   

Jur