Ezechiël

Ezechiël (= God sterkt), zoon van Buzi, priester en profeet in Jeruzalem en Tel-Abib bij de rivier Kebar. Ez. 1; Ez. 3:5) in Babel. Hij werd in het jaar 597 v.Chr. gelijktijdig met koning Jojachin weggevoerd naar Babel  (Ez. 1:2), waar de koning stierf.  Ezechiëls vrouw stierf op de dag dat de belegering van Jeruzalem begon (588 v.Chr.) Ez. 24:1 - 15-18.

In het 5e jaar van de verbanning van Joachin, 593 v.Chr. begon Ezechiël zijn profeetschap (1:1-2) dat duurde tot minstens april 571 v.Chr. (Ez.29:17) zijn laatste gedateerde profetie.


Naar hoofdstuk - inleiding - 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 28/29 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48