English & other languages: click here!

Bijbelstudies Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is oorspronkelijk in het Grieks geschreven en wordt in het Hebreeuws "B' rit Chadashah" בְּרִית חֲדָשָׁה genoemd. Het is voor een groot deel de vervulling van het eerste testament. Die vervulling kwam door Jezus/Yeshua. Het woord "testament" is niet zo'n gelukkige keuze geweest. Het zou beter zijn te spreken van het oude en het vernieuwde verbond.
Het verbond werd vernieuwd tijdens de sedermaaltijd vlak voor de kruisiging van Yeshua:

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 bijbelboeken. In deze boeken wordt verteld over Yeshua/Jezus en de eerste gelovigen. Ze zijn geschreven tussen het jaar 50 en 125 na Christus, in de tijd van het Romeinse rijk. 

De evangeliën en Handelingen

Aan het begin van het Nieuwe Testament staan vier boeken die ‘evangelie’ worden genoemd. Het woord evangelie betekent: goede boodschap. De goede boodschap is het nieuws dat God zijn Zoon naar de wereld gestuurd heeft. Hij is gekomen om de mensen te redden. De vier evangeliën zijn genoemd naar degenen die de verhalen over Yeshua/Jezus hebben opgeschreven. Dat zijn: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Alle vier vertellen ze op hun eigen manier, maar geïnspireerd door de Heilige Geest, het goede nieuws over het leven van Yeshua/Jezus, Zijn sterven en zijn opstanding.

Het boek Handelingen gaat over de tijd na de dood en de opstanding van Yeshua/Jezus. Het vertelt over de eerste christelijke gemeentes die vervolgd werden. Handelingen laat zien hoe steeds meer mensen in het Romeinse rijk in Yeshua gaan geloven.

De brieven

In het Nieuwe Testament staan veel brieven. De meeste brieven zijn van Paulus. Paulus schreef deze brieven aan gemeentes van volgelingen van Jezus, of aan mensen die hij op zijn reizen had ontmoet. 
Bij een aantal brieven in het Nieuwe Testament staat een andere afzender dan Paulus. Er is één brief van Jakobus, de broer van Jezus en één brief van Judas, een andere broer van Yeshua. En er zijn twee brieven van Petrus, een leerling van Yeshua. 

Openbaring

Het laatste boek van het Nieuwe Testament heet Openbaring. Johannes, de schrijver van dit boek wil de gelovigen aan wie hij schrijft, moed geven. Ze moeten de Romeinse keizer niet als een god vereren. Ook als ze vanwege hun christelijke geloof vervolgd worden, moeten ze proberen vol te houden. Het is nu nog moeilijk, en er zullen nog ergere dingen gebeuren. Maar straks zal alles anders worden. Dan komt Gods Koninkrijk. Die boodschap geldt ook voor onze tijd.
(overgenomen van deze site, maar bewerkt)