Efeze

Deze prachtige brief was duidelijk geadresseerd aan de gemeente in Efeze (vlg. Hand. 19), maar ook bedoeld als rondzendbrief voor de omringende gemeenschap. Paulus had drie jaar in Efeze doorgebracht. Hij schreef deze brief, de eerste van zijn zogenaamde gevangenisbrieven rond 61 of 62 n.Chr. vanuit zijn gevangenis in Rome.

De gemeente is door Paulus gesticht. Hij bezoekt Éfeze verschillende keren. Éfeze was een belangrijke havenstad aan de westkust van Klein-Azië, het huidige Turkije. Van de stad Éfeze is weinig meer over. Door oorlogen, financiële tegenslagen en zware aardbevingen raakte de stad in verval.