Job


Waarom de rechtvaardige moet lijden..... 

Het boek Job wordt onder de Hebreeuwse poëzie gerekend, dat geen ritme of rijm kent. De basisstructuur is parallelisme. Het gaat meer om de ordening van gedachten dan van woorden. Veel voorkomende vormen van parallelisme zijn synoniemen, waarvan de tweede zin de eerste herhaalt (Zie Job 3:11-12; 4:17). Er is ook een antithetisch parallelisme, waarin de tweede zin een contrast vormt met de eerste, om deze te beklemtonen (Job 42:5}

Het boek Job behandelt een onthullend, diepzinnig onderwerp: waarom moet een rechtvaardig mens lijden? De drie vrienden van Job geven hetzelfde antwoord. Hoofdstuk 3:31: lijden is het gevolg van de zonde. Een vierde raadgever, Elihu, verklaart dan dat beproevingen dikwijls een middel zijn om de rechtvaardige te louteren. Door Gods antwoord uit de storm, hoofdstuk 38-41, werd Job ertoe gebracht zich nederig te verfoeien in relatie tot Gods majesteit, Job 42:1-6. Zijn zelfverloochening en geestelijke loutering waren het begin van zijn herstel en zegening.

(Ontleend aan 'Klein Bijbels Handboek).