Hebreeën

Volgens het opschrift in de Statenvertaling is deze brief afkomstig van Paulus.  De brief zelf noemt echter geen auteur.  Er is wel verondersteld dat de brief geschreven zou zijn door één van zijn medewerkers, bijv. Lukas. 

Het opschrift vermeldt dat de brief geschreven is ‘aan de Hebreeën’. Dat is een oude aanduiding voor de Joden (zie Ex. 3:18, 1 Sam. 4:6, 2 Kor. 11:22 en Filipp. 3:5). De brief, geschreven tussen het jaar 50 en 70 na Chr. is gericht aan Joden die tot geloof in Yeshua zijn gekomen. Waar deze gelovigen wonen, maakt de brief niet duidelijk. De schrijver benadrukt het hogepriesterschap van Yeshua de Gezalfde, Zijn verzoenend bloed, Zijn positie boven Mozes en de engelen.