Hebreeën 3: 17 - 4: 13 Verhard uw hart niet

Het parasharooster van deze week behandelt uit het Nieuwe testament Hebreeën 3:7 – 4:11. Ik heb de chiastische structuur weer even in een schema gezet. Het blijkt dat de focus van dit Bijbelgedeelte gericht is op de waarschuwing om je hart niet te verharden. Maar ook op het feit dat God spreekt en dat het van levensbelang is om naar Hem te luisteren.

In het gedeelte uit Numeri lazen we over de Israëlieten die verkozen om naar hun eigen stem (verstand) te luisteren in plaats van naar Gods stem, die via Mozes, Jozua en Kaleb tot

hun sprak. Ze hadden Gods belofte om het land Kanaän binnen te mogen gaan. Maar ze zagen teveel problemen en waren bang voor oorlog. De Bijbel zegt dat deze verhalen ons ten voorbeeld zijn gegeven. Hier in Hebreeën wordt ook dit voorbeeld uit Numeri  14 gegeven. Het volk moest 40 jaar in de woestijn blijven. Alleen de kinderen onder de 20 jaar zouden 40 jaar later het Beloofde Land kunnen binnengaan. De anderen zouden sterven en begraven worden in de woestijn

Wat zegt dit voor ons?

Laat je niet leiden door alle stemmen die op je af komen. De één zegt dit en de ander dat. Je eigen hart heeft ook een stem. Zorg dat je gezond bent! Doe je best om vooruit te komen in deze wereld! Jouw opleiding of je baan moet nummer 1 zijn in je leven! Neem geen genoegen met een lage klasse in de sport, probeer de top te bereiken. Laat de kans niet schieten als je meer kunt verdienen. Of... probeer zoveel mogelijk uit het leven te halen en geniet! Zorg dat je een ander het vuile werk laat doen. 

Laten we eens luisteren naar Hem die ons geschapen heeft. Zou dat niet Degene zijn die de beste handleiding voor ons leven heeft? En dan niet alleen luisteren ...... maar ook doen wat Hij zegt!

Wie die stem hoort en er niets mee doet...... uit gemakzucht, of uit rebellie..... die leeft in zonde. Die verhardt zich in de zonde. Dan eindigt je leven net zo als de Israëlieten in de woestijn, teleurgesteld en het doel niet bereikt. Dan is het te laat, omdat je niets gedaan hebt toen God tot je hart sprak. Eenmaal huilde Yeshua/Jezus toen zijn blik over Jeruzalem ging en Hij zei: Lukas 19: 43-44Want er zullen dagen over u komen,
waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen
en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen,

en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden
en zij zullen in u geen steen op de andere laten,


omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag.

 

Als je dit leest mag je weten dat God door Zijn Woord ook tot jou zegt: “Als je nu zijn stem hoort, verhard  je hart dan niet, zodat je door ongehoorzaamheid ten val komt,” Het betekent gehoorzaamheid aan Gods stem, aan Zijn geboden. Dan zullen we tot het Beloofde Land, het Vrederijk, de Rust van God ingaan. Breken met de wereld en je richten op het Koninkrijk van God.

VERHARD JE NIET EN LAAT JE LEIDEN…! 

Het zal behalve strijd, ook rust en vrede geven in je hart. De vrede waarvan de sabbat getuigt. De Vrede die zal uitmonden in de sabbatsrust van het Beloofde Land, dat het 1000-jarig Vrederijk is. Dat luisteren naar Gods Woord heeft tot gevolg dat alles in je leven onder Gods beheer komt. Daar kun je zelf voor kiezen. Een beheer dat ervoor zorgt dat de dingen op zijn plaats komen. Dat bepaalde gewoonten afgelegd moeten worden. Dat je zuiver voor Hem en voor je medemens wordt.  Dat je  de liefde gaat zien waarmee God voor je zonden betaald heeft.  Dat je de grootheid van Gods Schepping gaat zien en beleven. Dat je mens wordt, zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Het is geen gemakkelijke beslissing, maar het is het waard om voor Hem te leven! 
Verhard je niet, maar laat je leiden door God, die in een menselijk lichaam naar ons toegekomen is! Dat is ook de centrale tekst uit dit Bijbelgedeelte.