To translate this website in different languages click here.

Pesach en het bloed

In deze tijd bereiden we ons voor op Pesach. Het Pesach feest begon met het volk Israël dat door God bevrijd werd van zijn slavenbestaan in Egypte. Dit belangrijke gebeuren kreeg zijn betekenis in het lijden en sterven van Yeshua/Jezus en Zijn Opstanding.

De letterlijke “rode draad” door dit hele gebeuren is het bloed. Het bloed is het LEVEN! Het bloed is de ZIEL. De eerste keer dat er sprake was van bloed in de bijbel is in Genesis 4:10 en 11, nadat Kaïn zijn broer Abel had doodgeslagen.

Genesis 4:10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. 11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.

God hoort de stem van het bloed van Abel dat in de aarde tot Hem roept om wraak. Yeshua/Jezus spreekt ook over straf over al dat onschuldige bloed dat vergoten is in de geestelijke strijd die gaande is op deze aarde:

Matt, 23: 35 opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.


De wereld mag denken dat het allemaal een afgesloten zaak is, maar bij God zal het straks in het gericht komen.

Maar het bloed heeft ook een hele bijzondere betekenis. Het bewerkt verzoening, vergeving, genade en redding. Hoe? Dat is een mysterie, dat we door het geloof moeten aanvaarden.

We zagen dat al bij het begin van het Pesachfeest, toen de Israëlieten de deurposten van hun huis met bloed moesten bestrijken, zodat de verderfengel hun huis voorbij zou gaan om de oudste zoon te doden.

Een onschuldig lam moest daarvoor gedood worden. Dat was de heenwijzing naar het offer van het Lam dat later op Golgotha gedood werd. Het ultieme offer, waardoor er geen dierenoffers meer hoefden te worden gebracht.

Yeshua/Jezus kondigde dit al aan tijdens de Seder/Avondmaal vlak voor zijn sterven. Hij gaf de discipelen de drinkbeker met wijn en zei: “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.” (Lukas 22:20)

Net zo als de Israëlieten gebruik moesten maken van bloed voor hun redding, moeten wij dat ook. Zonder Zijn bloed zijn we voor eeuwig verloren.

Lev. 17: 11 Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

Als we dit jaar Pesach vieren, laten we dan Hem van harte loven en prijzen voor het bloed dat Hij voor ons heeft gegeven. Hij heeft dat bloed in het hemelse Heilige der Heiligen voor Gods Troon gebracht. Gods troon dat in het aardse Heilige der Heilige werd uitgebeeld door de Ark van het verbond.

Straks komt Yeshua terug als Rechter, op een wit paard. En hij draagt een mantel geverfd in bloed.

‘Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die Mij hielp. In mijn toorn heb Ik mijn vijanden als druiven vertrapt. In mijn toorn vertrapte Ik mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op mijn kleding. Want de tijd is aangebroken dat Ik mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen. Ik keek, maar niemand kwam het te hulp, Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde Ik de wraak alleen uit, zonder hulp velde Ik de vonnissen.’ Jesaja 63:3-5 Het Boek (HTB)

Zijn Naam is het Woord van God, de Levende Tora.

 

Jur