To translate this page into different languages, click here!

NOOIT WEER AUSCHWITZ?

We herdenken regelmatig de Bevrijding van Auschwitz. In de slogan "Nooit meer Auschwitz" heb ik nooit geloofd, want de geschiedenis is vol van geweld en corruptie, waarbij het leven van een mens niet in tel is. Men gaat letterlijk over lijken. Het is het recht van de sterkste. En daarom is het ook zo gevaarlijk als de massa de leugen gelooft en het getal bepaalt wat goed en niet goed is, wie als "Übermensch" en wie als "Untermensch" wordt beschouwd. Het is een duivelse gedachte.

Menigeen van ons gelooft in de evolutie en in het Darwinisme. Dat lijkt allemaal zo intelligent. De duivel is echter superintelligent, maar onbewogen met het leven. Hij haat het leven, want het LEVEN komt van God en hij haat God, want hij wil als God zijn. En velen zijn hem op intelligente wijze gevolgd en hebben het voor het zeggen in Babel. Satan geeft die mensen een positie van macht. Ze gedragen zich even arrogant als hun meester lucifer.

Wat zegt satan/duivel tegen Yeshua/Jezus:
Mattheus 4 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

Het Koninkrijk der hemelen komt niet uit deze wereld voort, maar het is uit God. Jezus zei, dat de wereld Hem haatte (Johannes 15:18). Zo heeft de wereld Zijn volk gehaat: de Joden.

En is dat nu voorbij met alle zogenaamde intelligente wereldleiders en academici en andere hoog opgeleiden? Velen uit die kringen zagen een Hitler als messias. Koos je niet voor hem dan kostte het je baan. Zal het nu anders zijn? In elke generatie staan er valse messiassen op, maar het zijn werktuigen van de duisternis.

Daarom moeten we blijven gedenken en weten welke geestelijke strijd er op deze aarde gaande is. We moeten niet ons geloof richten op mensen en systemen. Wie geënt is op het gelovige deel van Israël zal merken dat hij steeds minder bewegingsvrijheid krijgt en dat de massa zich tegen hem keert.

Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Yeshua/Jezus spreekt de waarheid. De duivel houdt je enkel een worst voor, zoals ik kaas in de muizenval doe. We worden gevangen in een klapnet, zoals de Bijbel het uitdrukt. Vele 'naamchristenen' hebben de nazi ideologie ondersteund, want hun god was  satan. Nu zien we ook dat de religie het voortouw neemt om tot een éénheidsgod te bidden en vrede op aarde te verkondigen buiten de Christus om. Wie zal daar de bedenker van zijn?

Denk niet dat satan religie afwijst, hij maakt er juist gebruik van om zijn doel te bereiken als de leugenaar en de mensenmoordenaar van het begin. (Johannes 8:44)

De ware gelovigen, Jood en niet-Jood zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde en zien uit naar een ander Koninkrijk van gerechtigheid. Daarom wordt er ook gebeden: Uw Koninkrijk kome!

Maar de strijd op aarde is nog altijd hetzelfde. Het gaat om de heerschappij en satan wil aanbeden worden.  Velen doen dat tegenwoordig ook maar al te graag. Ik wist niet wat ik zag toen Balkenende het stokje overgaf aan Rutte met een cadeau van Baphomet die in het regeringstorentje een ereplaats kreeg. Ben je wakker?

De vraag is niet: wat heb je gestudeerd? .... maar ......wie dien je in je leven?
Vele hoogopgeleiden leven met een gesloten Bijbel en gedragen zich als goden en willen ook aanbeden worden. Het begint met "gezag is gezag". En velen kijken elkaar naar de ogen, want in Babel is het één vriendjespolitiek, waar men elkaar de bal toeschuift, maar daarmee ook gebonden is.

Jesaja 30:15 Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in stilheid en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. … 18 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om Zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht. … 

 

Jur