Deuteronomium

De titel "Deuteronomium" betekent "tweede wet" of "herhaling van de wet". De Hebreeuwse naam is  דְּבָרִים  "Dewarim". Het is de afscheidsrede van Mozes, vlak voor zijn sterven, terwijl Israël op het punt staat de Jordaan over te trekken om het Beloofde Land binnen te gaan. 

De generatie die uit Egypte is vertrokken is nu geheel gestorven, op Jozua en Kaleb na, en Mozes zou spoedig sterven op de berg Nebo. 
De nieuwe generatie moest onderwezen worden in alles wat God via Mozes bekend had gemaakt aan hun ouders. Ook moesten zij weten van de grote daden die God in hun midden had gedaan. Daarom is Deuteronomium min of meer een leerzame herhaling van de eerdere geschriften van de Tora.