English: click here!

Deuteronomium - Opdat het goed met u gaat

Vooral in het boek Deuteronomium komen we heel vaak de woorden tegen "opdat het goed met u gaat...!" In oudere vertalingen staat er "opdat het u welga...." Dat wordt dan in verband met de geboden van God gezegd.  Het houden van Gods geboden brengt zegen met zich mee voor het leven van elke dag, tenminste als we dat van harte doen. Het werd vaak uitgelegd dat men geboden moest houden om "in de hemel te komen" of "gered te worden". Maar dat klopt niet. Lees al die teksten maar eens. Het gaat erom dat we leven en welzijn ervaren. God wil ons zo graag zegenen en geeft ons dan ook aanwijzingen om die zegeningen in ontvangst te nemen. 

Yeshua zegt in de Bergrede: "Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; " Mattheüs 5:19. Je ziet, het heeft niets met redding, maar wel met zegening te maken. 

Deuteronomium 4:40
En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, OPDAT HET U en uw kinderen na U GOED GAAT en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.

Deuteronomium 5:16
 Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden EN OPDAT HET U GOED GAAT in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

 

Deuteronomium 5:33
Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, OPDAT U LEEFT, EN HET U GOED GAAT, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen.

Deuteronomium 6:3
Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! DAN ZAL HET U GOED GAAN en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloeit van melk en honing.

 

Deuteronomium 6:18
En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de HEERE, OPDAT HET U GOED GAAT, en u er komt, en het goede land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, in bezit neemt,

 

Deuteronomium 12:25
U mag dat niet eten, OPDAT HET U en uw kinderen na u GOED GAAT, als u doet wat juist is in de ogen van de HEERE.

 

Deuteronomium 12:28
Let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied, gehoor geeft, OPDAT HET U en uw kinderen na u GOED GAAT tot in eeuwigheid, als u doet wat goed en juist is in de ogen van de HEERE, uw God.

 

Deuteronomium 19:13
Laat uw oog hem niet ontzien, maar doe het bloed van de onschuldige uit Israël weg, OPDAT HET U GOED GAAT.

Deuteronomium 22:7
U moet de moeder zeker vrijlaten, maar de jongen mag u voor uzelf meenemen, OPDAT HET U GOED ZAL GAAN en u uw dagen zult verlengen.

 

Deuteronomium 30:16

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. DAN ZULT U LEVEN EN TALRIJK WORDEN, EN ZAL DE HEERE, UW GOD, U ZEGENEN in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

 

Jeremia 7:23

Maar deze zaak heb ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal ik u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en HET ZAL U GOED GAAN.

Jeremia 42:6
Hetzij goed, hetzij kwaad, wij zullen luisteren naar de stem van de HEERE, onze God, tot Wie wij u zenden,  ZODAT HET ONS GOED ZAL GAAN wanneer wij luisteren naar de stem van de HEERE, onze God.

Zie ook Deuteronomium 4:1, 4 en 10, Deuteronomium 5:33, Deuteronomium 6:24, Deuteronomium 8:1 en 3, Deuteronomium 30:19, Leviticus 26:3-13, Ezechiël 20:10-11 en 13, en meer! Om het fysieke leven te verzekeren/veilig te stellen/te geven aan wie de geboden houden.  
Ezechiël 20:19-20
Ezechiël legt ook de nadruk op de geboden, maar in het bijzonder op het gebod van de sabbat. Een waarom is dat gebod zo belangrijk? Ezechiël zegt namens YHWH: "dat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben."  Het is een TEKEN waaraan te zien is dat we bij God horen.  Vooral in de eindtijd zal dit door de antichrist worden aangevochten. Hij wil dat we een teken krijgen waaruit blijkt dat we bij de moordenaar en leugenaar van de beginne horen. 

Gelovigen die Yeshua willen volgen en de sabbat houden, zoals God geboden heeft, zullen vervolgd worden door de aanhangers van de Noachidische geboden.

Het houden van de geboden is dan ook een graadmeter waaraan de liefde voor God valt af te meten. Wie God echt liefheeft wil toch ook graag doen wat Hij zegt....
1 Johannes 5, vers 2

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.

 • 1 Johannes 5, vers 3

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

 • 2 Johannes 1, vers 6

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.

Wat zegt het laatste Bijbelboek over de geboden? 

Wij, die in de eindtijd leven, worden geacht de geboden te houden. Ook daaruit blijkt dat ze niet afgedaan hebben. We worden niet voor niets vervolgd door Gods tegenstander als we dat doen....

  Openbaring 12, vers 17

  En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

  Yeshua zei: En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Markus 13:13). Openbaring beschrijft de kenmerken van degenen die volharden en ook daarbij worden de geboden genoemd.

  Openbaring 14, vers 12

  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

  Uit onderstaande tekst blijkt dat het houden van Gods geboden ook zegeningen met zich meebrengt in het komende hemelse Jeruzalem:

  Openbaring 22, vers 14

  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

  Ida