To translate this website in different languages click here.

Een Noachitische samenleving zonder Yeshua

EEN NOACHIDISCHE SAMENLEVING ZONDER YESHUA/JEZUS?

De Noachidische geboden: 

 1.  Avoda Zara: het verbod van afgodendienst,
  2. Birkat HaSjeem: het verbod van Godslastering,
  3. Sjefichoet Damiem: het verbod van moord,
  4. Arajot: het verbod van bloedschande,
  5. Gezel: het verbod van diefstal,
  6. Ever Min Hachai: het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden,
  7. Diniem: het gebod van rechtsspraak.

 

In het boek “Vrijmetselarij en Jodendom” (met als ondertitel “de wereld een tempel)  lees ik op blz. 191 dat de vrijmetselarij  gebaseerd is op de Noachidische wetten, die zijn afgeleid van de grote wetgever van de oudheid: Hammurabi van Babylon, met de bijnaam “Mozes van Babylon”.  De vrijmetselaars werken  naar een “Tempel der Volmaking” en de Joden naar “Tikoen Olam” = “herstel van de wereld”.  Hierin vond men elkaar op veel terreinen. Daarom waren er in de loges ook veel Joden. 

De zeven zogenaamde geboden klinken op het eerste gehoor mooi.  Men vindt ze echter niet terug in de Bijbel met betrekking tot Noach, maar staan in de Babylonische Talmoed.  Op die gronden zouden we volgens de Joodse opvattingen in deze wereld kunnen samenwerken.

Toen ik in 2014 in Israël was, werd ons reisgezelschap uitgenodigd op een bijeenkomst, waarin ons de Noachidische wetten werden uitgelegd. Degenen die het woord voerden waren vriendelijke mensen die bereid waren als Joden en niet-Joden samen te werken aan de vrede.  Aan het eind van de samenkomst werd ons gevraagd naar voren te komen en onze handtekening te zetten onder de zeven geboden.  Hoewel alles vriendelijk en hoopvol werd gepresenteerd, was er iets in me dat me weerhield om mijn handtekening te zetten. Er klopte iets niet. Ik verwonderde me erover dat de meesten van het internationale reisgezelschap het document tekenden. Men vroeg me na afloop ook waarom ik het niet had gedaan.

In die tijd wist ik nog niet precies hoe het zat, maar bij latere bestudering kreeg ik inzicht. De angel zit al in het eerste gebod, dat als volgt is geformuleerd:


“Belief in God: He who created everything. There is none besides Him and no one should turn away from Him.

“Blessing Hashem (God, literally ‘the name’): Respecting the Creator and the sages who are familiar with His Torah, and respecting the places of worship where the Torah is learned and prayers are recited to him. It is forbidden, God forbid, to speak harshly against them or to curse them.

 

De eer gaat terecht naar God uit, maar er wordt letterlijk aan toegevoegd dat er niemand aan Zijn zijde is. Deze formulering sluit het geloof in Yeshua, die aan de rechterhand van God zit, uit. Ook wordt vereist de “wijzen” (de rabbi’s, de moderne farizeeën en schriftgeleerden van eertijds) te respecteren. 

Natuurlijk ben ik tegen andere goden naast Yahweh, dat zou afgodendienst zijn. Maar in de ogen van deze Noachidische beweging is het geloof in Yeshua/Jezus afgodendienst. 

 

Laten we Hem nooit verloochenen! 

 

De Noachidische wetten gaan de basis vormen van het komende antichristelijke rijk. Ze zijn al erkend door de Verenigde Naties.

Deze werden in 1991 al in de Amerikaanse wetgeving opgenomen, maar zijn (nog) niet in werking omdat deze in strijd is met de grondwet ten aanzien van het recht op vrijheid van godsdienst. Maar als de oorlogswet wordt ingevoerd geldt de grondwet niet meer. Deze wet dient  tevens als basis voor de Nieuwe Wereld Orde, waar we nu mee te maken hebben. Zie hier de webpagina van de Amerikaanse overheid waarin deze besluitvorming in de wet is opgenomen.

Een religieus rijk, maar waar geen plaats is voor de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen: Yeshua/Jezus. (Heb. 1:3) Nu had ik nog redelijk “vrijwillig” mijn handtekening daaronder kunnen zetten, maar er komt een tijd dat men gedwongen wordt ermee in te stemmen. Dat is de tijd van de grote verdrukking. 

 

Ik merk dat de sympathie voor deze Noachidische wetten in vertrouwde christelijke kringen (CvI, Shoresh) toeneemt en ik zie dit als een zorgwekkende ontwikkeling. Ook sommige Messiaanse gemeenschappen omarmen deze beginselen. En juist de Messiaanse gelovigen die Yeshua willen volgen en de sabbat houden, zoals God geboden heeft, zullen vervolgd worden door de Noachidische voorstanders. Lees maar eens wat het Sanhedrin heeft gepubliceerd.

 

Het huidige Sanhedrin in het tegenwoordige Israël, is nu van dezelfde makelij als het oude Sanhedrin eens was. En dit alleen al, voorspelt niet veel goeds voor de huidige gelovigen, die volgens dit Sanhedrin in Jezus “een valse G-d” zien! Het Sanhedrin werd nadat het circa 2000 jaar geleden op had gehouden te bestaan, in 2004 in Tiberias middels een inwijdingsceremonie weer heropgericht. Later werd dit overgebracht naar Jeruzalem.  Zij hebben de zeventig naties erin betrokken. Zie de afbeelding onderaan.

 
Trap er niet in! Onderzoek Gods Woord  en bidt om inzicht, voor het te laat is.

Andere sites voor verdere informatie:

studie 27 B'nei Noach van Werner Stauder 
Noachitische wetten in het licht van de Bijbel

https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/de-noachitische-geboden/

https://tora-yeshua.nl/2013/12/voor-dwaalgeesten-die-yeshua-als-mens-zien-zonder-pre-existentie-niet-als-jhwh-in-mensengestalte-een-passende-2e-weg-tragisch-genoeg/

https://www.rd.nl/noachiet-kan-belijdenis-doen-bij-joodse-rechtbank-1.357247

https://tora-yeshua.nl/2015/12/12667/ 


IDA