To translate this website in different languages click here.

overeenkomsten Christus-antichrist

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Thess. 2: 4). 

De antichrist zal geweldige wonderen verrichten, met de bedoeling dat zelfs de uitverkorenen door hem zouden worden misleid.

Mattheüs 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

“De mens der wetteloosheid” (= de mens zonder Tora)  zal in zichzelf alle denkbare genialiteiten van de mensheid combineren, en bovendien zal hij worden toegerust met alle wijsheid en kracht van satan. Hij zal een meester zijn in de wetenschap, bekend met alle krachten van de natuur en hij zal haar dwingen haar lang gekoesterde geheimen voor hem zichtbaar te maken. "In dit meesterwerk van satan", zegt iemand, "zal geconcentreerde intellectuele grootheid, soevereine macht en menselijke glorie zijn, gecombineerd met elke soort van ongerechtigheid, trots, tirannie, eigenzinnigheid, bedrog en godslastering”.


"De hele aarde ging het beest met verwondering achterna." (Openb. 13: 3). Zijn laatste triomf zal zijn dat hij, gewond door een zwaard, opnieuw zal leven (maar zijn dodelijke wond werd genezen). Hij zal zichzelf opwekken uit de dood, en de mensen zullen zo verwonderd zijn over dit verbazingwekkende wonder dat ze hem gemakkelijk goddelijke hulde zullen brengen, ja, zo groot zal zijn oogverblindende macht over de mensen zijn, dat zij zijn beeld zullen aanbidden

Openb. 13: 14 het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Laten we, na zoveel te hebben gelezen over het briljante wonderkind van satan, eens naar zijn karakter kijken. We zullen dat doen in het licht van het karakter van Yeshua HaMashiach. Hij is de goddelijke maatstaf waaraan alles, dus ook de karaktereigenschappen, moet worden getoetst.


De komende “Super-man” heeft als veelzeggende titel met een dubbele betekenis “de antichrist”. Deze titel verwijst naar Christus, zowel als navolger en als tegenstander van Christus. 

Bij het bestuderen van het karakter van de antichrist vinden we een reeks vergelijkingen en een reeks contrasten met  de ware Christus.

 
Vergelijkingen tussen Christus en de Antichrist.
     

Satan is de meester-vervalser en dat zal onovertroffen blijken in zijn volgende grote zet. Hij is nu bezig met de voorbereiding van het podium voor zijn klimatologische productie, die een godslasterlijke imitatie is van de goddelijke incarnatie. Wanneer de “zoon van verderf” verschijnt, zal hij zich voordoen als de Christus van God. Zijn vermomming zal zo volmaakt zijn, dat de uitverkorenen zouden worden misleid, ware het niet dat God hen speciale verlichting zal schenken. Het is deze vermomming, deze simulatie van de ware Christus die we nu zullen onderzoeken, wijzend op de verschillende parallellen die de Schrift laat zien:

(rechtboven tabel klikken om formulier te vergroten)