To translate this website in different languages click here.

Vermenging

HET WERELDSE MET HET CHRISTELIJKE VERBINDEN?

Dat heet vermenging in de Bijbel. En dat vindt de wereld heel mooi. Maar het gaat om Jezus woorden en dat is evangelie. Dat mensen het goed bedoelen is een andere zaak,maar het goede is vaak de vijand van het beste. En dus toetst de dingen aan de Bijbel, want we leven in een tijd dat de mens ontvankelijk is voor allerlei religie door de dreiging van Corona en dat is met oorlogsdreiging hetzelfde. Dan komen er ook meer mensen naar de kerken, omdat ze gered willen worden van de dood, maar zich richten op het hier en nu. Ze verlangen woorden van troost te horen en een humanist of wie dan ook kan prachtige woorden spreken en de mensen aan zich binden. Maar dat is nog geen evangelie.

 

2 Timotheüs 4:3-4 Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen.

 

1 Corinthiërs 15:19-22 Als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus stellen, zijn we meer te beklagen dan alle andere mensen. Maar de waarheid is dat Christus is opgewekt uit de dood, de eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn.Want omdat we de dood aan een mens te wijten hebben, hebben we het ook aan een mens te danken dat er een opstanding van de doden is. Want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam sterven, zo zullen ook allen door hun verbondenheid met Christus herleven.

Vele mensen gingen bij Jezus weg, omdat ze vonden dat Zijn rede hard was. Ze zochten andere predikers. Waarom hebben we aan Zijn Woord niet genoeg? Hij troost ons door Zijn Woord en zegt ook dat Hij spoedig terug komt, maar dat de grote afval daaraan vooraf zal gaan en velen het evangelie zullen verdraaien. Het wereldse met het christelijke verbinden is niet Bijbels, maar komt uit de geest van de antichrist en dat is Babel. En daar wordt met man en macht aan gebouwd in onze tijd. Een soort PR voor de komende anti-messias.

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Jezus begin Zijn prediking met: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4 vers 17.

 

Hebben we ons tot Hem bekeerd en zijn we wedergeboren?


Wie zeggen de mensen die ik ben? vraagt Jezus aan zijn discipelen en ook aan ons. Velen hadden een ander beeld van de Messias en herkenden Hem niet, omdat ze de Schriften niet kenden.

 

De antichrist komt aan de macht door vleierijen en zal vele mensen daardoor aan zich binden. Lees zelf biddend de Bijbel, dat de Heer je ogen mag openen, want Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld en veel religie houdt zich enkel met de wereld bezig en ontkracht het Woord van God door eigen overleveringen. Wij als gelovigen zijn vreemdelingen en bijwoners.

 

"Dit heb ik jullie gezegd om jullie vrede te doen vinden bij mij. In deze wereld krijgen jullie het zwaar te verduren. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen!'" Johannes 16:33

zie ook deze pagina

Jur