English & other languages: click here!

Numeri

Numeri betekent: "getallen". De Hebreeuwse naam is בְּמִדְבַּר , Bəmiḏbar , "In de woestijn".  De Hebreeuwse naam is gehaald uit het eerste vers van dit boek:

Numeri 1:1 De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn (בְּמִדְבַּר , Bəmiḏbar) Sinaï, in de tent van ontmoeting, op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken.

De aanwezigheid van de Heilige God temidden van Zijn volk, is een belangrijk gegeven. Heiigheid en reinheid zijn voorwaarden dat God bij de mensen kan zijn.


Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36