English & other languages: click here!

Parasha Beha’alotecha - index


Beha’alotecha

= "wanneer u aansteekt"

Numeri 8:1 - 12:16

Zacharia 2:10 - 4:7

Openbaring 11:1-19

Beha’alotecha - בְּהַעֲלֹתְךָ 

 

Numeri 8:2 Wanneer u de lampen aansteekt, בְּהַעֲלֹתְךָ moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar.


Numeri 8 spreekt over de verlichting van de menora binnen de tabernakel in de gehiligde tabernakel. De rituelen rondom de inwijding van de Levieten.  In Numeri 10 komt het vieren van Pesach aan de orde. De datum wordt precies aangegeven: 14 Nisan, de eerste maand van het jaar. Wie dan onrein is mag het in de tweede maand vieren, Wie het niet viert wordt uit het midden van het volk uitgeroeid.

Op de dag dat de Tabernakel werd gebouwd, werd deze bedekt door een wolk. 's Avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. Wanneer de wolk van de tabernakel opsteeg, reisden Israëlieten verder.  Op de plaats waar de wolk neerdaalde sloegen de Israëlieten hun kamp op. Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef hangen, reisden de Israëlieten niet verder. De wolk kwam en ging soms voor een dag, een paar dagen, of een jaar, en elke keer vestigden de Israëlieten zich en reisden ze verder op aanwijzingen van God door Mozes.

Numeri 10 spreekt over de zilveren trompetten die bedoeld zijn om de gemeente samen roepen: het startsein voor vertrek, maar ook als een van God gegeven instrument om het leger bijeen te roepen in de strijd tegen vijanden. Numeri 11 vertelt ons over de onvrede onder de gemeente, de verkiezing van oudsten en het gulzig te buiten gaan aan het eten van kwakkels. Om dit laatste zijn veel Israëlieten door God gedood. In Numeri 12 spreken Mirjam en Aäron kwaad over Mozes; Mirjam wordt gestraft met melaatsheid en na 7 dagen afzondering kon ze terugkeren naar het kamp.

Het gedeelte uit Zacharia bevat profetie voor het komende Koninkrijk van God op aarde. Openbaring 11 beschrijft de komst van de twee getuigen, die gedood worden en weer tot leven komen. Ook lezen we daar dat Yeshua Koning is geworden op aarde en dat Hij zijn oordeel zal voltrekken.