Zacharia 1 - 6 visioenen

Toelichting op de chiastische structuur:


De groene vakken A: In het beeld van de vier ruiters en strijdwagens zien we het thema dat YHWH Degene is die Jeruzalem weer troost biedt.  Zijn Heilige Geest vindt rust in het noorden (de vier horens, of autoriteiten, die Jeruzalem verontrust hebben, zijn zelf omvergeworpen. In Jeremia en Ezechiël kunnen we lezen dat de problemen van Jeruzalem uit het noorden kwamen. In het Hebreeuws komt het woord voor "troost" en "rust" van dezelfde wortel waar de naam "Noach" vandaan komt.


De gele vakken B: de elementen die met elkaar matchen zijn de meetlijn en de meetman . Het Hebreeuwse woord voor "mand" in het visioen van de mand, is Strong's H374, een efa   אֵיפָה- de eenheid van droge graan. Jeruzalem wordt gemeten als oog dat erover waakt  (B’), terwijl de goddeloosheid wordt gemeten om van Jeruzalem te worden gescheiden en weg te voeren naar Babylon (Sinear). Sterker nog, de centrale as van de extra structuur in B is: Kom uit Babylon! ( Openbaring 18: 4 )


De lila vakken C: Yeshua (de Hebreeuwse naam voor Jozua) de hogepriester + de Spruit + verwijdering van ongerechtigheid (Geest en genade) staat in contrast tot de vloek van de vliegende boekrol tegen wetsovertreders. Het is een herhaling van de basisboodschap van redding. In de tijd van deze geschiedenis was redding nog steeds een verborgen mysterie. Door het aannemen van Yeshua worden iemands overtredingen van de Tora uitgewist, zodat ze niet worden toegerekend. Men krijgt een nieuw hart en nieuwe geest om nu in de Tora te wandelen. Dit staat in contrast met de verwerping van Yeshua, die tot gevolg heeft dat iemands overtredingen van de Tora tegen hem getuigen, zodat de vloek van de wet over hem komt.


De lichtblauwe vakken D:  Van de vermelding van de  twee gezalfden, die de twee olijfbomen en de twee getuigen zijn vinden we een vrijwel letterlijke aanhaling in Openbaring 11:4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. In het Hebreeuws staat er niet letterlijk “twee getuigen” maar “twee zonen van verse olie”: שְׁנֵי בְנֵי-הַיִּצְהָר sheni benee ha’itzar. Het gaat hier over twee gezalfden. In Israël werden zowel de koningen als de priesters gezalfd. We kunnen dus denken aan een koning en een priester. Dat zijn hier dus de priester Jozua (zie het vorige hoofdstuk) en koning Zerubbabel. Zij zijn degenen die de verantwoordelijkheid hebben om de olie naar de kandelaar toe te voeren. Dat betekent dus dat zij instrumenten van de Heilige Geest zijn. Het feit dat zijn naast de Heer van de hele aarde staan geeft aan dat daar de bron van de olie aan is ontleend. We zien hier ook een prachtig samenspel van profeet – priester – koning. De olie die de menora (de Heilige Geest, de zalfolie) verlicht, vult ze en maakt dat hun licht schijnt!


De centrale as: Ik geloof dat de persoon Zerubbabel in de centrale as een beeld van de Messias is. Zerubbabel, de zoon van het huis van David, is geroepen om de fundering van de tempel te leggen en de tempel te voltooien. De Messias Yeshua zei: "Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen." ( Joh. 2:19 ).

1 Petrus 2: 4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een geestelijk huis, tot  een heilig priesterschap, om  geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

We leven in deze dagen!


Vertaald en bewerkt van deze site.

Ida