Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden ook de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Uiteraard behandelen we ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen.

Bijbelstudie week 9

  (28 februari - 6 maart 2021)

Exodus 30:11 - 34:35
1 Koningen 18:1-39
2 Korinthe 3:1-18

Parasha Ki Tisa = "wanneer gij heft"

Laatste update:

Exodus 34 - verbondsvernieuwing - 3 maart 2021

Exodus 33 - schuld en vergeving - 3 maart 2021

Exodus 32 - het gouden kalf - 1 maart 2021

Exodus 31 - Tabernakel en sabbat - 1 maart 2021

Corona-maatregelen en misleiding - 26 febr. 2021

Esther: Wie is Haman? - 25 febr. 2021

Exodus 29 - Messiaspriester - 24 febr. 2021

Hebreeën 13:10-17 buiten de legerplaats - 23 febr. 2021

Exodus 27:20 - 30:10 Tetzaveh - 23 febr. 2021

Oorlog tegen geest, ziel en lichaam - 22 febr. 2021

Esther - Poerim - maart 2009

Ezechiël 43:10-27 Tempel - 21 febr. 2021

2 Korinthe 9 - collecte voor Jeruzalem - 19 febr. 2021

Amalek is nog altijd springlevend - 18 febr. 2021

1 Koningen 5:12 - 6:13 Salomo tempelbouw - 18 febr. 2021

Mattheüs 24:7b voedseltekorten - 17 febr. 2021

Oorlogen, geweld en wetteloosheid - 16 febr. 2021

Het Voorhangsel  - 16 febr. 2021

Exodus 27 - brandofferaltaar - voorhof - olie voor de lampen - 15 febr. 2021

Exodus 26 - onderdelen Tabernakel - 14 febr. 2021

Exodus 25 - vrijwillig offer - ark - tafel toonbroden - menora - 14 febr. 2021

Eén wereldregering, één wereldkerk - 12 febr. 2021

Jeremia 34 en 33:25,26 Zedekia  - 9 febr. 2021

Exodus 24 - de Verbondssluiting - 8 febr. 2021

Exodus 20 tm 23 - wetten over slaven en andere zaken  7 feb. 2021

Kunstmatige intelligentie AI - 6 febr. 2021
Mattheüs 5:8-20 De Bergrede     4 febr. 2021

Jesaja 6:1 - 7:6 Jesaja moet profeteren - 3 febr. 2021

Exodus 19-20 - Mozes op de Sinaï - 2 febr. 2021

Exodus 18 - Jethro bij Mozes - 2 febr. 2021

Documentaire "Het Nieuwe Normaal" - 1 febr. 2021

Richteren 5 -  Het Lied van Debora - 30 jan. 2021

Nooit weer Auschwitz - 27 januari 2021