Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,       Zoeken naar een onderwerp? Klik op het vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste update:

Jeremia 19 - De gebroken kruik - 08-08-2020

Deuteronomium 5 - de tien geboden - 07-08-2022

Deuteronomium 4: inzettingen en verordeningen - 07-08-2022

Jeremia 18 - De les van de pottenbakker - vijandschap -04-08-2022

Openbaring 17 - DE HOER OP HET BEEST - 04-08-2022

Jeremia 15 - Een harde boodschap en een lijdende profeet - 02-08-2022

Handelingen 7:51 - 8:4 Stefanus - 01-08-2022

Jesaja 1 Rechtszaak tegen het volk - 31-07-2022

Deuteronomium 2 - het doel is nabij - 31-07-2022

Deuteronomium 1 - Woestijnervaringen Israël - 30-07-2022

Jeremia 14 - De grote droogte - 29-07-2022

Jeremia 2 + 3:4 + 4:1-2 28 -07-2022

Jakobus 4 - Wereldgelijkvormigheid - 27-07-2022

Jeremia 13 - tekenen die spreken - 26-07-2022

Numeri 35 & 36 Levieten- en vrijsteden - 25-07-2022 

Numeri 34 - Grenzen en verdeling Kanaän - 24-07-2022

Hosea 5:1 - 6:3 - 25-07-2022

Numeri 33 - reizen en rustplaatsen in de woestijn - 24-07-2022

Jeremia 12 - Rennen met voetgangers en paarden - 24-07-2022

Jeremia 11 - Verbondsbreuk - samenzwering - vloek - 21 juli 2022

Handelingen 9:1-22 de bekering van Paulus - 20-07-2022

Jeremia 10 - de Dwaasheid van de afgoden der volkeren - 19-07-2022

Jeremia 1 + 2 - De roeping van Jeremia - 19-07-2022

Numeri 30 - geloftes - 18-07-2022

Numeri 31 - de strijd tegen Midian - 18-07-2022

Numeri 32 -  Erfdeel Ruben en Gad - 18-07-2022

Jeremia 9 - Rouwklacht om Toraloosheid - 17-07-2022

Johannes 2:13-25 De tempelreiniging - 14-07-2022

Jesaja 49:1-13 de Messias-Knechten - 13-07-2022
Jeremia 8 - Verharding van Juda - Verdriet van de profeet - 13-07-2022

Numeri 27 de dochters van Zelafead - 13-07-2022

Numeri 26 telling der strijdbare Israëlieten - 12-07-2022

Numeri 25-30 Pinchas, Israël & Strijd - 11-07-2022

Numeri 25 Het Vredesverbond gesloten met Pinchas/Pinehas - 10-07-2022

De Tora in het Messiaanse Rijk - 09-07-2022