Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,       Zoeken naar een onderwerp? Klik op het vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste updates:

De Blijdschap van het Loofhuttenfeest - 25-09-2023

Grote Verzoendag, als straks de Hogepriester naar buiten komt - 25-09-2023
Hebreeën 10:1-18 Het volmaakte offer - 25-09-2023
Erev Jom Kipoer - Kol Nidrei - 24-09-2023

Grote Verzoendag - Strijd om in te gaan - 24-09-2023

Liturgie Grote Verzoendag - 24-09-2023

Openbaring 22:1-5 Maranatha - Kom Yeshua!
Nieuwe hemel en nieuwe aarde -  Nieuw Jeruzalem - 18-09-2023

Index Deuteronomium Ha'azinu de laatste hoofdstukken - 18-09-2023

Jesaja 5 - Het lied van de wijngaard - 16-09-2023

De Grote Verzoendag - Jom Kipur - 13-09-2023

Jesaja 4 - zegen voor het verloste overblijfsel - 12-09-2023

Jom Teruah en het Bijbelse Nieuwjaar - 11-09-2023

Mattheüs 24 en de malende vrouwen - 11-09-2023

Bazuinenfeest Yom Teroe-ah - 10-09-2023

2 Timotheüs 4 - de laatste woorden van Paulus (nieuw) - 10-09-2023

Joël 2:18-32 de Leraar tot gerechtigheid - 06-09-2023

Hosea 14:2-10 bekering en toekomstige zegeningen - 06-09-2023

Het Kruispunt - 05-09-2023

Index Deuteronomium - artikelen ivm parasha rood gemerkt - 04-09-2023

Jesaja 61 - Het jubeljaar van de verlossing - 04-09-2023  

2 Timotheüs 3 - Gods Woord het houvast in zware tijden - 30-08-2023

Lukas 24:36-53 Afscheid van de discipelen (vernieuwd)  - 28-08-2023

2 Timotheüs 2 - Strijd en Lijden - 28-08-2023

Bazuinenfeest - Yom Teroe-ah - 27-08-2023

Deuteronomium 25 -29 Ki Tavo - 27-08-2023

Deut. 26:1-11 Het eeerstelingenoffer - 27-08-2023

1 Korinthe 5 - ontucht in de gemeente - 23-08-2023

Deuteronomium 21-25 Ki Tetse - 21-08-2023

De Strijd om het Koninkrijk - 20-08-2023

2 Timotheüs 1 - opwekking tot standvastigheid - 19-08-2023

Jesaja 51:12 - 52:12 - 16-08-2023

De wet van God en de wet van Christus - 13-08-2023