Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,        Zoeken naar een onderwerp, klik hier boven ↑ op vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden ook de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Uiteraard behandelen we ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen.

Laatste update:

Exodus 19-20 Mozes op de Sinaï, de 10 geboden - 19 september 2021

Jacob's Sukkoth - 18 september 2021
Deuteronomium 33 Mozes zegent de stammen - 18 september 2021
Lied van Mozes - om te zingen - 17 september 2021

Grote Verzoendag -  strijdt om in te gaan - 16 september 2021

Grote Verzoendag - als straks de Hogepriester naar buiten komt - 15 september 2021

Liturgie voor Grote Verzoendag - 15 september 2021

Romeinen 11 de Olijfboom - 14 september 2021

De Grote Verzoendag - Jom Kipoer - 13 september 2021

2 Samuel 22 - danklied van David - 13 september 2021

Ezechiël 20 - zonden sinds de uittocht - 13 september 2021

Deuteronomium 32 Het Lied van Mozes - 12 september 2021

Joël 2:15-17 de Leraar der Gerechtigheid - 9 september 2021

Grote verzoendag Jom Kipoer - 8 september 2021

Jom Teruah en het Bijbelse Nieuwjaar - 7 september 2021

Liturgie voor het Bazuinenfeest - Jom Teruah - 5 september 2021

Deuteronomium 31 - Jozua volgt Mozes op - 5 september 2021

Johannes 15 de Ware Wijnstok - liefde en haat - (aangevuld!) 5 september 2021

Johannes 15 de Ware Wijnstok - liefde en haat - 3 september 2021

Jesaja 62 Herstel van Jeruzalem - 2 september 2021

Ezechiël 19 Twee klaagzangen - 2 september 2021

Deuteronomium 29:29 de geheime dingen - 31 augustus 2021

Deuteronomium 29:10-29 de vernieuwing van het verbond - 31 augustus 2021

Door toedoen van dwaalgeesten - 30 augustus 2021

Het drame van de eindtijd - deel 2 - 29 augustus 2021

Het drama van de eindtijd - deel 1 - 29 augustus 2021
Bazuinenfeest - Yom Teroe-ah - 27 augustus 2021

Lukas 24:36-53 Afscheid van de discipelen - 26 augustus 2021

Ezechiël 18 Persoonlijke verantwoordelijkheid - 26 augustus 2021

Jesaja 60:1-22 de heerlijkheid van Sion - 25 augustus 2021

Deuteronomium 26-29 Ki Tavo - 24 augustus 2021

Deuteronomium 26:1-11 Eerstelingenoffer - 23 augustus 2021
Gevaarlijk aanpassingsgedrag - 20 augustus 2021

Jesaja 54:1-10 Beloften van heil voor Sion - 18 augustus 2021

1 Korinthe 5 - Ontucht in de gemeente - 18 augustus 2021

Deuteronomium 21-25 - Ki Tetzei - 17 augustus 2021

Ezechiël 17 Gelijkenis van de twee arenden en de wijnstok - 16 augustus 2021

Rabbijnse wetgeving in onze tijd - 14 augustus 2021

Jesaja 51:12 - 52:12 - 12 augustus 2021

Matheüs 3:1-17 De doop van Yeshua - 12 augustus 2021

Ezechiël 16 - Ontrouw, straf en herstel van Jeruzalem - 11 augustus 2021

Deuteronomium 16:18 - 21:9 Shoftim (= Rechters) - 10 augustus 2021

Deuteronomium 16:18 - 21:9 Gerechtigheid en recht - 10 augustus 2021

Ezechiël 14 - het hout van de wijnstok - 9 augustus 2021
De maan - scheiding tussen licht en duisternis - 8 augustus 2021

Veeleer verdeeldheid - 8 augustus 2021

Jesaja 54:11-55:5 - 3 augustus 2021
Johannes 7:25-53 - Stromen van Levend Water - 3 augustus 2021

Van vloek naar zegen - 2 augustus 2021

Deuteronomium 11:26-16:7 Parasha Re'eh - 2 augustus 2021

Ezechiël 14 - Straf en oordeel - 2 augustus 2021

Wandelen in het LICHT - 31 juli 2021

Deuteronomium 11 Geboden en toekomstige landsgrenzen - 30 juli 2021

Jesaja 49:14-51:3 vertroosting van Sion, de Knecht van YHWH - 30 juli 2021

Deuteronomium 10 Nieuwe tafelen - Vrees God - 28 juli 2021  

Deuteronomium 9 terug en vooruitzien - 28 juli 2021

Ezechiël 13 - valse profetie - 27 juli 2021

Deuteronomium 8 - oproep tot gehoorzaamheid - 27 juli 2021

Deuteronomium 7:12 - 11:25 de liefde van de Vader - 26 juli 2021   

De leugengeest - 26 juli 2021

Ezechiël 12 - profetie vlucht en gevangenschap Zedekia - 26 juli 2021

Zogenaamde profetieën en waarschuwingen voor de eindtijd - 25 juli 2021

Mattheüs 23: 27-39 De Farizeeën, het oordeel en ....totdat....! 21 juli 2021

Jesaja 40 Troost, troost Mijn volk - 21 juli 2021

Ezechiël 11 Gods Heerlijkheid verlaat Jeruzalem met een belofte - 20 juli 2021

Deuteronomium 6 Het Shema - 20 juli 2021

Deuteronomium 5 de tien geboden - 20 juli 2021

Deuteronomium 4 Inzettingen en verordeningen - 19 juli 2021

Israël en de antichrist - 18 juli 2021

Ezechiël 10 - tweede verschijning van de cherubs - 15 juli 2021

Handelingen 7:51 - 8:4 Stefanus - 14 juli 2021

Jesaja 1 Rechtzaak tegen het volk - 14 juli 2021

Ezechiël 9 - het gericht over Jeruzalem - 13 juli 2021

Deuteronomium 3 - na Sihon nu de koning van Og verslagen - 13 juli 2021

Ezechiël 8 - Het Tempelvisioen - 12 juli 2021

Deuteronomium 2 - het doel is nabij - 12 juli 2021

Deuteronomium 1 Woestijnervaringen Israël - 11 juli 2021

Deuteronomium - opdat het goed met u gaat - 11 juli 2021

Handelingen 9:1-22 de bekering van Paulus - 8 juli 2021

Numeri 35 & 36 Levietensteden en vrijsteden - 7 juli 2021

Numeri 34 Grenzen & verdeling Kanaän - 7 juli 2021

Numeri 33 reizen en rustplaatsen in de woestijn - 7 juli 2021

Jakobus 4 - wereldgelijkvormigheid - 6 juli 2021

Numeri 32 erfdeel Ruben en Gad - 6 juli 2021

Numeri 31`- de strijd tegen Midian - 6 juli 2021
Numeri 30 geloftes - 6 juli 2021

Jeremia 1 en 2 - de roeping van Jeremia - 4 juli 2021

Waarheid - de Geest der Waarheid - 2 juli 2021

Openbaring 19 Overwinning van de Koning der Gerechtigheid - 2 juli 2021

1 Koningen 19 - Elia en Eliza - 1 juli 2021

Numeri 25 Het vredesverbond gesloten met Pinchas/Pinehas - 29 juni 2021

Ezechiël 7 - Oordeelsprofetie (slot) - 28 juni 2021

Pinehas, Israël & Strijd - 27 juni 2021

Ezechiël 6 - Oordeelsprofetie    - 23 juni 2021

Vernieuw je denken 22 juni 2021

Romeinen 11 - Gans Israël behouden - 21 juni 2021

Micha 5:6-6:8 het overblijfsel van Israël - 21 juni 2021

Numeri 23 en 24 de spreuken van Bileam - 21 juni 2021

Numeri 22:1- 25:9 Balak en Bileam - 20 juni 2021

Het merkteken van het beest - 20 juni 2021

Johannes 3:10-22 Nicodemus - 17 juni 2021

Richteren 11 - Jefta - 16 juni 2021

Profetieën, veracht ze niet! - 15 juni 2021

Numeri-20-14-22-1-Edom-slangen Sihon-Og - 15 juni 2021

Numeri 20:1-13 Water uit de Rots - 14 juni 2021

Ezechiël 5 - Jeruzalem en de haren van Ezechiël - 14 juni 2021

Numeri 19 de rode jonge koe - 13 juni 2021

Boer & Bijbel: kan de boer nog terug naar de "Bijbel"? - 12 juni 2021

Ezechiël 4 Belegering Jeruzalem uitgebeeld - 8 juni 2021

1 Samuel 11:14 - 12:22 - Saul wordt koning 8 juni 2021

Numeri 18 herstel Hogepriesterschap (bewerkt) 7 juni 2021

Numeri 16 - Korach (bewerkt) - 6 juni 2021

Hebreeën 3:17 - 4:13 Verhard uw harten niet (bewerkt) 3 juni 2021

Jozua 2:1-24 Rachab de hoer - 2 juni 2021

Ezechiël 2 en 3 - de roeping van Ezechiël - 2 juni 2021

Numeri 15: 37-41 צִיצִת tzitzit - 2 juni 2021

Numeri 14 en 15 - de woestijngeneratie - 1 juni 2021

Numeri 13 en 14 - Beloofde Land: Gods geschenk - 1 juni 2021

Numeri 13 - Verkenners naar Kanaän - 31 mei 2021

Ezechiël 1 - Het visioen - 31 mei 2021

Richteren 16 Simson - 26 mei 2021

Richteren 15 Simson - 26 mei 2021

Richteren 14 Simson -  26 mei 2021

Zacharia 4 De gouden kandelaar en de twee olijfbomen - 26 mei 2021

Zacharia 2 de Man met het meetsnoer - 25 mei 2021

Zacharia 3 Jozua aan het vuur ontrukt - 25 mei 2021

Numeri 11 & 12 Opstand - kwakkels - Mirjam melaats - 25 mei 2021

Numeri 9 & 10, Pesach, wolkkolom, trompetten, op reis - 24 mei 2021

Numeri 8 Menora en wijding Levieten - 23 mei 2021

Daniël en 1 Petrus - 19 mei 2021

Johannes 12 Yeshua volgen - 19 mei 2021

Richteren 13 de Engel bij Manoach - 19 mei 2021

Numeri 7: offergaven en geschenken - 18 mei 2021

Numeri 6:1-21 de nazireeër - 18 mei 2021

New Age in het licht van de Bijbel - 18 mei 2021

Numeri 5 -  Reinheid van schuld en zonde (vernieuwd) - 17 mei 2021

Abortus - de geest tegen het leven - 17 mei 2021

Psalm 1 de vrucht van de rechtvaardige - 16 mei 2021

Het beweegoffer en Shavuot (Pinksteren) vernieuwd - 16 mei 2021

Pinksteren: Yeshua bouwt Zijn huis: een tempel in de Heilige Geest - 15 mei 2021

Shavuot, het is nu Pinksterfeest - 15 mei 2021

Daniël en Openbaring - 14 mei 2021

Daniël 12:8-13 (3) slot - 13 mei 2021

Het geheim van Jeruzalem - 13 mei 2021

Daniël 12:5-7 (2) - 12 mei 2021

Daniël 12:1-5 (1) - 11 mei 2021

Daniël 11 vanaf vers 36 (6) - 10 mei 2021

Daniël 11:36 Breekpunt naar profetie eindtijd (5) - 9 mei 2021

Daniël 11 de verachtelijke koning (4) - 8 mei 2021

Daniël 11 de verachtelijke koning (3) - 7 mei 2021

Daniël 11 Het zuiden tegen noord, noord tegen zuid (2) -  6 mei 2021

Hemelvaart, wat betekent dat voor ons? (herhaling) - 5 mei 2021

Hemelvaart - van Pasen naar Pinksteren (herhaling) - 5 mei 2021

Olijfberg - 5 mei 2021

Daniël en Hemelvaart - 5 mei 2021

Mattheüs 22:1-14 Uitnodiging Koninklijke Bruiloft - 4 mei 2021

Daniël 11:1-7 Het zuiden tegen noord, noord tegen zuid (1) - 4 mei 2021

Daniël 10 - strijd tegen de vorst van Perzië - 3 mei 2021

Daniël 9 - de 70 weken (deel 2) - 2 mei 2021

Vijf thema's over de antichrist - 2 mei 2021

Daniël 9 - de 70 weken (deel 1) - 1 mei 2021

Daniël 9 en Mattheüs 24 - 30 april 2021

Daniël 9 – Het onderbroken gebed - 29 april 2021

Daniël 8 Het visioen van de Ram en de Geitenbok - 28 april 2021

Daniël 7:9-28 uitleg visioen vier dieren - 27 april 2021

Daniël 7:1-8 visioen van de vier dieren - 26 april 2021

Daniël 6: Daniël in de leeuwenkuil - 25 april 2021

Daniël 5 - Het schrift aan de wand - 24 april 2021

Daniël 4 - God vernedert Nebukadnezar - 23 april 2021

Daniël 3 - Sadrach, Mesach en Abed-Nego - 22 aprilo 2021

Daniël 2:24-49 Nebukadnezar’s droom en zijn betekenis - 21 april 2021

Daniël 2:1-23 Nebukadnezar droomt - 20 april 2021

Werken voor vooruitgang - 20 april 2021

Daniël 1 - Daniël en zijn vrienden - 19 april 2021

Psalm 140 - Gebed om bescherming - 18 april 2021

Psalm 110 - De voetbank van de Priester-Koning - 17 april 2021

Gods heilsplan en het draaiboek van satan (Herhaling( - 16 april 2021

Psalm 109 - Liefde met haat beantwoord - 16 april 2021

Psalm 83 - Gebed om straf voor de vijand - 15 april 2021

Psalm 74 - Klaaglied over het verwoeste heiligdom - 14 april 2021

Psalm 72 - Hij zal de onderdrukker verbrijzelen - 13 april 2021

Geraniums, de doornstruik en nog veel meer - 12 april 2021

Psalm 71 Bevrijd mij uit de hand van de goddeloze - 12 april 2021

Psalm 55 Wij, die vertrouwelijk met elkaar omgingen. 11 april 2021

Psalm 52 Ondergang van een geweldenaar.  10 april 2021

Psalm 50 Onze God komt en zal niet zwijgen - 9 april 2021

Markus 9 de verheerlijking op de berg - 9 april 2021

Psalm 44 - om U worden we de hele dag gedood - 8 april 2021

Hebreeën 7:1-19 Melchizdek (herhaling) - 7 april 2021

Psalm 43 - Voer mijn rechtszaak - 7 april 2021

Leviticus 10 - Nadab en Abihu - 6 april 2021

Psalm 37 - ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners - 6 april 2021

Psalm 36 - Goddeloosheid tegenover goedertierenheid - 5 april 2021

Leviticus 9 en 10 - de priesterdienst ingesteld  (vernieuwd) 5 april 2021

Psalm 17 - Gebed om redding - 4 april 2021

Psalm 14 - niet één die God zoekt..... - 3 april 2021

Psalm 10 - De antichrist in de psalmen - 2 april 2021

OORLOGSGEBIED - 1 april 2021

Psalm 9 - De wetteloze gaat ten onder - 1 april 2021

Psalm 8 - De antichrist in de psalmen - 31 maart 2021.

Psalm 7 - De antichrist in de psalmen - 30 maart 2021

Psalm 5 - De antichrist in de psalmen - 30 maart 2021

Psalm 2 - De antichrist in de psalmen - 28 maart 2021

Eerstelingenfeest - Jom Bikoerim (herhaling) - 28 maart 2021

Omertelling - wekenfeest - (herhaling) 28 maart 2021
Zoals in de dagen van Noach - 23 maart 2021

Hebreeën 9 - het Bloed van het Verbond - 22 maart 2021

Jeremia 7:21 - 8:3 en 9:23,24 - 21 maart 2021

Leviticus 6 -8 instructies voor priesters en hun wijding - 21 maart 2021

Leviticus 6:1-8:36 parasha Tzav (bewerkt) 21 maart 2021

Pesach Verbondsvernieuwing De Pesachmaaltijd (vernieuwd) 18 maart 2021

Babel of Bijbel - Halve waarheden - 18 maart 2021

Hebreeën 10:1-18 Het volmaakte offer - 17 maart 2021

Jesaja 43:21 - 44:23 - Offers - 17 maart 2021

Leviticus 1-7 - voorbereiding verzoeningsdienst - 17 maart 2021

Leviticus: het hart van de Tora - 15 maart 2021

Openbaring 17 - DE HOER OP HET BEEST - 15 maart 2021

Waarom de 14e Nisan? (bewerkt) - 13 maart 2021

Exodus 12:2 Bijbels Nieuwjaar - 13 maart 2021

Wat te doen met de 1e Nissan? (herhaling) - 13 maart 2021

Exodus 39 en 40 voltooiing tabernakel - 11 maart 2021

Exodus 38 - brandofferaltaar - wasvat enz. - 10 maart 2021

Hebreeën 9: 6-28 - het bloed van het Verbond - 9 maart 2021

Hebreeën 8:1 - 9:5 vernieuwd verbond - 9 maart 2021

1 Koningen 7 bouw paleis en tempel Salomo - 9 maart 2021

Verbanden tussen Exodus en Leviticus - 8 maart 2021

Exodus 37 de Ark van het Verbond - 8 maart 2021

Exodus 36 - gaven voor de bouw van de Tabernakel - 7 maart 2021

Exodus 35 - Gewillig en wijs - 6 maart 2021

2 Korinthe 3:18 Woord en Geest - 4 maart 2021

1 Koningen 18 Elia op de Karmel - 4 maart 2021

Exodus 34 - Vernieuwing van het Verbond - 3 maart 2021

Exodus 33 - schuld en vergeving - 3 maart 2021

Exodus 32 - het gouden kalf - 1 maart 2021

Exodus 31 - Tabernakel en sabbat - 1 maart 2021

Corona-maatregelen en misleiding - 26 febr. 2021

Esther: Wie is Haman? - 25 febr. 2021

Exodus 29 - Messiaspriester - 24 febr. 2021

Hebreeën 13:10-17 buiten de legerplaats - 23 febr. 2021

Exodus 27:20 - 30:10 Tetzaveh - 23 febr. 2021

Oorlog tegen geest, ziel en lichaam - 22 febr. 2021

Esther - Poerim - maart 2009

Ezechiël 43:10-27 Tempel - 21 febr. 2021

2 Korinthe 9 - collecte voor Jeruzalem - 19 febr. 2021

Amalek is nog altijd springlevend - 18 febr. 2021

1 Koningen 5:12 - 6:13 Salomo tempelbouw - 18 febr. 2021

Mattheüs 24:7b voedseltekorten - 17 febr. 2021

Oorlogen, geweld en wetteloosheid - 16 febr. 2021

Het Voorhangsel  - 16 febr. 2021

Exodus 27 - brandofferaltaar - voorhof - olie voor de lampen - 15 febr. 2021

Exodus 26 - onderdelen Tabernakel - 14 febr. 2021

Exodus 25 - vrijwillig offer - ark - tafel toonbroden - menora - 14 febr. 2021

Eén wereldregering, één wereldkerk - 12 febr. 2021

Jeremia 34 en 33:25,26 Zedekia  - 9 febr. 2021

Exodus 24 - de Verbondssluiting - 8 febr. 2021

Exodus 20 tm 23 - wetten over slaven en andere zaken  7 feb. 2021

Kunstmatige intelligentie AI - 6 febr. 2021
Mattheüs 5:8-20 De Bergrede     4 febr. 2021

Jesaja 6:1 - 7:6 Jesaja moet profeteren - 3 febr. 2021

Exodus 19-20 - Mozes op de Sinaï - 2 febr. 2021

Exodus 18 - Jethro bij Mozes - 2 febr. 2021

Documentaire "Het Nieuwe Normaal" - 1 febr. 2021

Richteren 5 -  Het Lied van Debora - 30 jan. 2021

Nooit weer Auschwitz - 27 januari 2021