Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,       Zoeken naar een onderwerp? Klik op het vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste update:

Hebreeën 11:11-30 - Abraham en Mozes - 07-12-2022

1 Korinthe 2 - Vertrouwen op Gods Ware Wijsheid - 07-12-2022

Genesis index (3 rood gemerkte links parasha Wayishlach) - 05-12-2022

1 Korinthe 1 - Wijsheid wereld vs.wijsheid God - 04-12-2022

Johannes 1:19-52 - De heraut en de koning - 30-11-2022

Hosea 11:7 - 14:9  - 29-11-2022
Johannes 6:60-71 - Deze rede is hard - 29-11-2022

Exodus 12 - de dood van de eerstgeborenen - 29-11-2022

Genesis index (4 rood gemerkte links Parasha Wajjitzè) - 28-11-2022

Genesis 10 Het nageslacht van Noach - 23-11-2022

Joël 3 het oordeel over vijandige volken - 22-11-2022

Genesis 25, 26, 27,28  Parasha items (rood gemerkt)  21-11-2022

Joël 2:1-17 Blaas de bazuin te Sion 21-11-2022

Joël 2:18-32 de Leraar der Gerechtigheid  21-11-2022                                               

Constantijn en de Bijbelse feesten - 19-11-2022

Joël 1 - Sprinkhanenplaag en droogte - 17-11-2022

Mattheüs 1:1-17 stamboom Yeshua/Jezus - vloek Jechonia - 16-11-2022

Jeremia 52 - Jeruzalem verwoest - 15-11-2022

1 Koningen 1 - Adonia grijpt de macht - 15-11.2022

Jeremia 51 (A) - 14-11-2022

Jeremia 51 (B) - 14-11-2022
Jeremia 50 (A) - profetie over Babel  09-11-2022

Jeremia 50 (B) - profetie over Babel 09-11-2022

2 Koningen 4 - vier wonderen van Elisa - 08-11-2022

Genesis index (4 links rood gemerkt Parasha Vayera) 07-11-2022

Jeremia 49 (A) - Profetie over Ammon en Edom - 03-11-2022
Jeremia 49 (B) - Profetie over Damascus-Elam - 03-11-2022
Romeinen 4 - Abraham door het geloof gerechtvaardigd - 02-11-2022

Veeleer verdeeldheid - 02-11-2022

Jesaja 41 - De almachtige Verlosser - 01-11-2022
Genesis 12 Roeping van Abraham - Verblijf in Egypte (bijgewerkt) 30-10-2022