Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,        Zoeken naar een onderwerp, klik hier boven ↑ op vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden ook de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Uiteraard behandelen we ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen.

Laatste update:

Profetieën, veracht ze niet! - 15 juni 2021

Numeri-20-14-22-1-Edom-slangen Sihon-Og - 15 juni 2021

Numeri 20:1-13 Water uit de Rots - 14 juni 2021

Ezechiël 5 - Jeruzalem en de haren van Ezechiël - 14 juni 2021

Numeri 19 de rode jonge koe - 13 juni 2021

Boer & Bijbel: kan de boer nog terug naar de "Bijbel"? - 12 juni 2021

Ezechiël 4 Belegering Jeruzalem uitgebeeld - 8 juni 2021

1 Samuel 11:14 - 12:22 - Saul wordt koning 8 juni 2021

Numeri 18 herstel Hogepriesterschap (bewerkt) 7 juni 2021

Numeri 16 - Korach (bewerkt) - 6 juni 2021

Hebreeën 3:17 - 4:13 Verhard uw harten niet (bewerkt) 3 juni 2021

Jozua 2:1-24 Rachab de hoer - 2 juni 2021

Ezechiël 2 en 3 - de roeping van Ezechiël - 2 juni 2021

Numeri 15: 37-41 צִיצִת tzitzit - 2 juni 2021

Numeri 14 en 15 - de woestijngeneratie - 1 juni 2021

Numeri 13 en 14 - Beloofde Land: Gods geschenk - 1 juni 2021

Numeri 13 - Verkenners naar Kanaän - 31 mei 2021

Ezechiël 1 - Het visioen - 31 mei 2021

Richteren 16 Simson - 26 mei 2021

Richteren 15 Simson - 26 mei 2021

Richteren 14 Simson -  26 mei 2021

Zacharia 4 De gouden kandelaar en de twee olijfbomen - 26 mei 2021

Zacharia 2 de Man met het meetsnoer - 25 mei 2021

Zacharia 3 Jozua aan het vuur ontrukt - 25 mei 2021

Numeri 11 & 12 Opstand - kwakkels - Mirjam melaats - 25 mei 2021

Numeri 9 & 10, Pesach, wolkkolom, trompetten, op reis - 24 mei 2021

Numeri 8 Menora en wijding Levieten - 23 mei 2021

Daniël en 1 Petrus - 19 mei 2021

Johannes 12 Yeshua volgen - 19 mei 2021

Richteren 13 de Engel bij Manoach - 19 mei 2021

Numeri 7: offergaven en geschenken - 18 mei 2021

Numeri 6:1-21 de nazireeër - 18 mei 2021

New Age in het licht van de Bijbel - 18 mei 2021

Numeri 5 -  Reinheid van schuld en zonde (vernieuwd) - 17 mei 2021

Abortus - de geest tegen het leven - 17 mei 2021

Psalm 1 de vrucht van de rechtvaardige - 16 mei 2021

Het beweegoffer en Shavuot (Pinksteren) vernieuwd - 16 mei 2021

Pinksteren: Yeshua bouwt Zijn huis: een tempel in de Heilige Geest - 15 mei 2021

Shavuot, het is nu Pinksterfeest - 15 mei 2021

Daniël en Openbaring - 14 mei 2021

Daniël 12:8-13 (3) slot - 13 mei 2021

Het geheim van Jeruzalem - 13 mei 2021

Daniël 12:5-7 (2) - 12 mei 2021

Daniël 12:1-5 (1) - 11 mei 2021

Daniël 11 vanaf vers 36 (6) - 10 mei 2021

Daniël 11:36 Breekpunt naar profetie eindtijd (5) - 9 mei 2021

Daniël 11 de verachtelijke koning (4) - 8 mei 2021

Daniël 11 de verachtelijke koning (3) - 7 mei 2021

Daniël 11 Het zuiden tegen noord, noord tegen zuid (2) -  6 mei 2021

Hemelvaart, wat betekent dat voor ons? (herhaling) - 5 mei 2021

Hemelvaart - van Pasen naar Pinksteren (herhaling) - 5 mei 2021

Olijfberg - 5 mei 2021

Daniël en Hemelvaart - 5 mei 2021

Mattheüs 22:1-14 Uitnodiging Koninklijke Bruiloft - 4 mei 2021

Daniël 11:1-7 Het zuiden tegen noord, noord tegen zuid (1) - 4 mei 2021

Daniël 10 - strijd tegen de vorst van Perzië - 3 mei 2021

Daniël 9 - de 70 weken (deel 2) - 2 mei 2021

Vijf thema's over de antichrist - 2 mei 2021

Daniël 9 - de 70 weken (deel 1) - 1 mei 2021

Daniël 9 en Mattheüs 24 - 30 april 2021

Daniël 9 – Het onderbroken gebed - 29 april 2021

Daniël 8 Het visioen van de Ram en de Geitenbok - 28 april 2021

Daniël 7:9-28 uitleg visioen vier dieren - 27 april 2021

Daniël 7:1-8 visioen van de vier dieren - 26 april 2021

Daniël 6: Daniël in de leeuwenkuil - 25 april 2021

Daniël 5 - Het schrift aan de wand - 24 april 2021

Daniël 4 - God vernedert Nebukadnezar - 23 april 2021

Daniël 3 - Sadrach, Mesach en Abed-Nego - 22 aprilo 2021

Daniël 2:24-49 Nebukadnezar’s droom en zijn betekenis - 21 april 2021

Daniël 2:1-23 Nebukadnezar droomt - 20 april 2021

Werken voor vooruitgang - 20 april 2021

Daniël 1 - Daniël en zijn vrienden - 19 april 2021

Psalm 140 - Gebed om bescherming - 18 april 2021

Psalm 110 - De voetbank van de Priester-Koning - 17 april 2021

Gods heilsplan en het draaiboek van satan (Herhaling( - 16 april 2021

Psalm 109 - Liefde met haat beantwoord - 16 april 2021

Psalm 83 - Gebed om straf voor de vijand - 15 april 2021

Psalm 74 - Klaaglied over het verwoeste heiligdom - 14 april 2021

Psalm 72 - Hij zal de onderdrukker verbrijzelen - 13 april 2021

Geraniums, de doornstruik en nog veel meer - 12 april 2021

Psalm 71 Bevrijd mij uit de hand van de goddeloze - 12 april 2021

Psalm 55 Wij, die vertrouwelijk met elkaar omgingen. 11 april 2021

Psalm 52 Ondergang van een geweldenaar.  10 april 2021

Psalm 50 Onze God komt en zal niet zwijgen - 9 april 2021

Markus 9 de verheerlijking op de berg - 9 april 2021

Psalm 44 - om U worden we de hele dag gedood - 8 april 2021

Hebreeën 7:1-19 Melchizdek (herhaling) - 7 april 2021

Psalm 43 - Voer mijn rechtszaak - 7 april 2021

Leviticus 10 - Nadab en Abihu - 6 april 2021

Psalm 37 - ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners - 6 april 2021

Psalm 36 - Goddeloosheid tegenover goedertierenheid - 5 april 2021

Leviticus 9 en 10 - de priesterdienst ingesteld  (vernieuwd) 5 april 2021

Psalm 17 - Gebed om redding - 4 april 2021

Psalm 14 - niet één die God zoekt..... - 3 april 2021

Psalm 10 - De antichrist in de psalmen - 2 april 2021

OORLOGSGEBIED - 1 april 2021

Psalm 9 - De wetteloze gaat ten onder - 1 april 2021

Psalm 8 - De antichrist in de psalmen - 31 maart 2021.

Psalm 7 - De antichrist in de psalmen - 30 maart 2021

Psalm 5 - De antichrist in de psalmen - 30 maart 2021

Psalm 2 - De antichrist in de psalmen - 28 maart 2021

Eerstelingenfeest - Jom Bikoerim (herhaling) - 28 maart 2021

Omertelling - wekenfeest - (herhaling) 28 maart 2021
Zoals in de dagen van Noach - 23 maart 2021

Hebreeën 9 - het Bloed van het Verbond - 22 maart 2021

Jeremia 7:21 - 8:3 en 9:23,24 - 21 maart 2021

Leviticus 6 -8 instructies voor priesters en hun wijding - 21 maart 2021

Leviticus 6:1-8:36 parasha Tzav (bewerkt) 21 maart 2021

Pesach Verbondsvernieuwing De Pesachmaaltijd (vernieuwd) 18 maart 2021

Babel of Bijbel - Halve waarheden - 18 maart 2021

Hebreeën 10:1-18 Het volmaakte offer - 17 maart 2021

Jesaja 43:21 - 44:23 - Offers - 17 maart 2021

Leviticus 1-7 - voorbereiding verzoeningsdienst - 17 maart 2021

Leviticus: het hart van de Tora - 15 maart 2021

Openbaring 17 - DE HOER OP HET BEEST - 15 maart 2021

Waarom de 14e Nisan? (bewerkt) - 13 maart 2021

Exodus 12:2 Bijbels Nieuwjaar - 13 maart 2021

Wat te doen met de 1e Nissan? (herhaling) - 13 maart 2021

Exodus 39 en 40 voltooiing tabernakel - 11 maart 2021

Exodus 38 - brandofferaltaar - wasvat enz. - 10 maart 2021

Hebreeën 9: 6-28 - het bloed van het Verbond - 9 maart 2021

Hebreeën 8:1 - 9:5 vernieuwd verbond - 9 maart 2021

1 Koningen 7 bouw paleis en tempel Salomo - 9 maart 2021

Verbanden tussen Exodus en Leviticus - 8 maart 2021

Exodus 37 de Ark van het Verbond - 8 maart 2021

Exodus 36 - gaven voor de bouw van de Tabernakel - 7 maart 2021

Exodus 35 - Gewillig en wijs - 6 maart 2021

2 Korinthe 3:18 Woord en Geest - 4 maart 2021

1 Koningen 18 Elia op de Karmel - 4 maart 2021

Exodus 34 - Vernieuwing van het Verbond - 3 maart 2021

Exodus 33 - schuld en vergeving - 3 maart 2021

Exodus 32 - het gouden kalf - 1 maart 2021

Exodus 31 - Tabernakel en sabbat - 1 maart 2021

Corona-maatregelen en misleiding - 26 febr. 2021

Esther: Wie is Haman? - 25 febr. 2021

Exodus 29 - Messiaspriester - 24 febr. 2021

Hebreeën 13:10-17 buiten de legerplaats - 23 febr. 2021

Exodus 27:20 - 30:10 Tetzaveh - 23 febr. 2021

Oorlog tegen geest, ziel en lichaam - 22 febr. 2021

Esther - Poerim - maart 2009

Ezechiël 43:10-27 Tempel - 21 febr. 2021

2 Korinthe 9 - collecte voor Jeruzalem - 19 febr. 2021

Amalek is nog altijd springlevend - 18 febr. 2021

1 Koningen 5:12 - 6:13 Salomo tempelbouw - 18 febr. 2021

Mattheüs 24:7b voedseltekorten - 17 febr. 2021

Oorlogen, geweld en wetteloosheid - 16 febr. 2021

Het Voorhangsel  - 16 febr. 2021

Exodus 27 - brandofferaltaar - voorhof - olie voor de lampen - 15 febr. 2021

Exodus 26 - onderdelen Tabernakel - 14 febr. 2021

Exodus 25 - vrijwillig offer - ark - tafel toonbroden - menora - 14 febr. 2021

Eén wereldregering, één wereldkerk - 12 febr. 2021

Jeremia 34 en 33:25,26 Zedekia  - 9 febr. 2021

Exodus 24 - de Verbondssluiting - 8 febr. 2021

Exodus 20 tm 23 - wetten over slaven en andere zaken  7 feb. 2021

Kunstmatige intelligentie AI - 6 febr. 2021
Mattheüs 5:8-20 De Bergrede     4 febr. 2021

Jesaja 6:1 - 7:6 Jesaja moet profeteren - 3 febr. 2021

Exodus 19-20 - Mozes op de Sinaï - 2 febr. 2021

Exodus 18 - Jethro bij Mozes - 2 febr. 2021

Documentaire "Het Nieuwe Normaal" - 1 febr. 2021

Richteren 5 -  Het Lied van Debora - 30 jan. 2021

Nooit weer Auschwitz - 27 januari 2021