Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,       Zoeken naar een onderwerp? Klik op het vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste updates:

Openbaring 19 - Overwinning van de koning der gerechtigheid - 01-02-2023

Index Richteren met rood gemerkte pagina's i.v.m. parasha B'shalach - 31-01-2023

Richteren 5 (meezing) lied van Debora - 30-01-2023

Index Exodus met rood gemerkte pagina's i.v.m. parasha B'Shalach - 30-01-2023
1 Korinthe 14 - Profetie en tongen (aangevuld en bewerkt) 28-01-2023

Romeinen 8 (A)  Het leven door de Geest - 26-01-2023

Romeinen 8 (B) Eerstelingen van de Geest - Overwinnaars - 26-01-2023 

Romeinen 9:1-13 - verkiezing - 25-01-23

Geroepen om te lijden - 24-01-2023

1 Korinthe 13 - Alles draait om de liefde - 21-01-2023

In de voetstappen van Jezus F. ter Horst - 21-01-2023

De zeven plagen F. ter Horst - 18-01-2023

1 Korinthe 12 (B) - Veel leden, één Lichaam - 18-01-2023

Index Ezechiël - de rood gemerkte pagina's deze week - 17-01-2023

1 Korinthe 12 (A) Velerlei gaven van de H. Geest - 15-01-2023

1 Korinthe 14:13-25 Profetie en talen - 12-01-2023

Jesaja 27:6 - 28:13Jesaja 29:22-23 - 11-01-2023   

Samensmelten Abrahamitische religies - 11-01-2023

Index Exodus - de rood gemerkte pagina's deze week - 09-01-2023

Jesaja 8 - de invasie van Assyriërs - 08-01-2023

1 Korinthe 10 - Israël als voorbeeld - 05-01-2023

1 Petrus 1:1-12, Beproeving en zaligheid/redding - 03-01-2023

1 Koningen 2:1-12 - David gaat sterven - taakoverdracht aan Salomo - 03-01-2023

Genesis 47:28 - 50:26 - zegeningen - sterven Jacob en Jozef - 02-01-2023

1 Korinthe 9 - de privileges van een apostel - 02-01-2023