Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,       Zoeken naar een onderwerp? Klik op het vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste updates:

Jesaja 29 - genezing van geestelijke blindheid - 02-12-2023

Ezechiël 35 - Het oordeel over Edom - 02-12-2023

Hebreeën 11:11-30 Abraham en Mozes - 29-11-2023
Obadja 1 - Oordeel over Edom - Verlossing voor Israël - 28-11-2023
Jesaja 27 - De zegen van Gods Koninkrijk - 26-11-2023

Genesis 32 - Jacobs worsteling - 26-11-2023

Hosea 11:7 - 14:9 - 22-11-2023

Jesaja 26 - Wij hebben een sterke stad - 21-11-2023

Genesis 29 en 30 - 20-11-2023

Genesis 28 - Jacob in Bethel - 19-11-2023

Jesaja 25 Verlossing, heil en een feestmaal op Sion - 19-11-2023

Romeinen 9:1-13 verkiezing - 16-11-2023

Jesaja 22b Profetie over Sebna en Eljakim - 14-11-2023

Genesis 25:19 - 28:9 Tora Toldot - 14-11-2023
Jesaja 22 (a) profetie over Jeruzalem - 13-11-2023

Liturgie Nieuwemaansdag - 13-11-2023

Genesis 25 - Jacob en Ezau - 13-11-2023
Geloofsvervolging in India - 13-11-2023

Deuteronomium 30 - Terugkeer - 11-11-2023

Mattheüs 1:1-17 stamboom Yeshua - de vloek over Jechonia - 09-11-2023

Onze God is een verterend vuur - 08-11-2023

1 Koningen 1 - Adonia grijpt de macht - 08-11-2023

Jesaja 21 - profetie over Babel, Edom en Arabië - 07-11-2023
Genesis 25:1-18 - nageslacht Abrahams zonen - Abraham sterft - 07-11-2923

Genesis 24 - Izaäk en Rebekka (Rivka)  -  07-11-2023

Genesis 23 - dood en begrafenis van Sara - 07-11-2023

Jesaja 20 - Vertrouw niet op Egypte - 04-11-2023

Jesaja 19 - Profetie over Egypte - 2-11-2023

Jesaja 18 - Profetie over Cusj - 30-12-2023
Gaza - de Filistijnen - 30-10-2023

Jesaja 17 - Profetie over Damascus en Efraïm - 26-10-2023

Jesaja 16 - profetie over Moab (vervolg) - 23-10-2023