Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,        Zoeken naar een onderwerp, klik hier boven ↑ op vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste update:

Ezechiël 37 - Zij zullen één in Gods hand worden - 7 december 2021

Genesis 44:18 - 47:27 - Jozef maakt zich bekend aan zijn broers - 6 december 2021

Ezechiël 35 - het oordeel over Edom - 6 december 2021

Ezechiël 34 - de ontrouwe herders - 4 december 2021

Mattheüs 27:15-47 - de kruisiging van Yeshua - 3 december 2021

1 Koningen 3 vanaf vers 16 het oordeel van Salomo - 2 december 2021

Genesis 43 en 44 tm vers 17 Voor de tweede keer naar Egypte - 1 december 2021

Zaken met Chanoeka te maken - 30 november 2021

Genesis 42 - Jozef beproeft zijn broers - 30 november 2021

Genesis 41 - De farao droomt - 29 november 2021

Het geheimenis van de Wetteloze in werking - 27 november 2021

Mattheüs 1:1-17  stamboom Yeshua - vloek over Jechonja - 25 november 2021

Ezechië 33 - de wachter -- 25 november 2021

Amos 2:3 - 3:8 aankondigingen oordeel - 25 november 2021

Genesis 39 en 40 Jozelf als slaaf en gevangene - 24 november 2021

De doop der gelovigen - 23 november 2021

Chanoeka - 23 november 2021

Genesis 38 Juda en Tamar - 23 november 2021

Wedergeboorte - 22 november 2021

Genesis 37 Jozef verkocht naar Egypte - 22 november 2021

Medische zorg onder druk van politiek - externe link - 22 november 2021

Ezechiël 32 - Klaaglied over farao en Egypte - 21 november 2021.

Uitverkiezing - Ben ik wel uitverkoren? (vernieuwd) - 19 november 2021

"The Great Reset" of  "The Great Tribulation" - 18 november 2021

De Heilige Geest ontvangen - 17 november 2021

Bekering - 17 november 2021

Hebreeën 11:11-30 - Abraham en Mozes - 15 november 2021

Obadja 1 - Oordeel over Edom - Verlossing voor Israël - 15 november 2021

Genesis 33-36 Terug naar Kanaän - 14 november 2021

Genesis 32 - Jacobs worsteling - 14 november 2021

Ezechiël 31 - Assyrië als waarschuwing - 14 november 2021

Johannes 1:1-18 en het Woord was God - 10 november 2021

Ezechiël 30 - de ondergang van Egypte - 10 november 2021

Hosea 11:7 - 14:9 - 9 november 2021

Genesis 31 Jacob en Laban - 8 november 2021

Genesis 29 en 30 - 8 november 2021

Brieven aan de 7 gemeenten voor nu - 8 november 2021

Jacob in Bethel - zijn naam - inleiding tot Vayeitzei - 7 november 2021

Openbaring 17 in onze tijd (n.a.v. uitzending Shamar) 6 november 2021

Ezechiël 29 - het oordeel over Egypte - 5 november 2021

Absolute waarheid / Universele waarheid - 3 november 2021

Romeinen 9:1-13 - uitverkiezing - 2 november 2021

Maleachi 1:1 - 2:9 - 2 november 2021

Ezechiël 28 Weeklacht over de koning van Tyrus - 1 november 2021

Genesis 25 - Jacob en Ezau - 31 oktober 2021

Mattheüs 1:1-17  stamboom Yeshua/Jezus - 28 oktober 2021

Ezechiël 27 - De hoogmoed van Tyrus - 28 oktober 2021

Ezechiël 26 - de verwoesting van Tyrus geprofeteerd - 27 oktober 2021

1 Koningen 1 - Adonia grijpt de macht - 27 oktober 2021

Fase 5 richting New World Order - 26 oktober 2021

Ezechiël 25 - Profetieën tegen buurlanden - 25 oktober 2021

Genesis 24 - Izaäk en Rebekka - 25 oktober 2021