Jaïr Bijbelstudies

To translate this website into different languages, click here,       Zoeken naar een onderwerp? Klik op het vergrootglas

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om samen Gods Woord te onderzoeken. We bestuderen de wekelijkse Torahstudies, zoals die vanouds in Israël aan de orde kwamen. 

We overdenken iedere week hetzelfde Tenach-gedeelte als de Joden al 2500 jaar doen. Het is begonnen in de tijd van Ezra en Nehemia. Ook Yeshua las in Nazareth het gedeelte wat die shabbat aan de beurt was. (Lukas 4:17 – Jesaja 61:1) Omdat Hij geen Leviet was mocht Hij alleen uit de Profeten lezen.
We zien in de Tora, de basis van de Bijbel, hoe alles verwijst naar Yeshua/Jezus en hoe het verloop van de heilsgeschiedenis, zelfs tot onze tijd daarin naar voren komt.

Aan dit rooster zijn gedeelten van het Nieuwe Testament toegevoegd. Deze gedeelten verschillen vaak van elkaar op de diverse kalenders. Ons leesrooster is genomen van de Joodse kalender die wordt uitgegeven door “Shalom voor Israël”, in Veenendaal.

"Shalom voor Israël" haalt de gegevens van deze website. Het is mogelijk de pagina uit te printen en eventueel aan de muur te hangen.

Het zou fijn zijn als we tegelijk met het Joodse volk de Tora en haftara overdenken en hierover onze gedachten met elkaar uitwisselen. De bijbelstudies op de Jaïr site houden de volgorde van het rooster aan en kunnen als een soort inleiding dienen.

Ook de andere bijbelboeken en bijbelse onderwerpen komen aan de orde.

Laatste update:

Bazuinenfeest - Jom Teru-ah - 22-09-2022

Jeremia 38: Jeremia in de put - 21-09-2022

Jeremia 37 - de profeet in de gevangenis - 19-09-2022
Jesaja 60:1-22 de heerlijkheid van Sion - 19-09-2022

Hebben de illuminatie oorlogen nodig? - 19-09-2022

Jeremia 36 De boekrol doorgesneden en verbrand - 17-09-2022

De zonen van Safan - 16-09-2022

De Meiboom - 15-09-2022

Werkt satan dan niet alleen? 15-09-2022

Lukas 24: 36-52 afscheid van de discipelen - 14-09-2022

Jeremia 35 - de Rechabieten die geen wijn dronken - 14-09-2022

werelddictatuur - 13-09-2022

Politieke en religieuze Diplomatie in deze wereld - 12-09-2022

Jeremia 33 - Van ondergang tot herstel - 10-09-2022

Jeremia 32 - De koop van een akker - 08-09-2022

Jeremia 31 deel 2 - De Tora in het hart - 08-09-2022
Jeremia 31:1-26 de terugkeer van Israël - 07-09-2022 

1 Korinthe 5 - Ontucht in de gemeente - 07-09-2022

Jeremia 54:1-10 - Beloften van heil voor Sion - 06-09-2022
Jeremia 30 - Door benauwdheid naar verlossing - 05-09-2022

Deuteronomium 21-25 Ki Tetzei - 04-09-2022

Geest, ziel en lichaam - 04-09-2022

Jeremia 29 - Brief aan de ballingen - 01--09-2022

Mikwe - Joods ritueel bad - 31-08-2022

Mattheüs 3:13-17 de doop van Yeshua - 30-08-2022

Jeremia 28 - Hananja en het gebroken juk - 30-08-2022

Jesaja 51:12 - Jesaja 52:12 - 29-08-2022

Jeremia 27 - buigen onder het juk van Babel - 29-08-2022

Deuteronomium 16:18 - 21:19 - 28-08-2022

Jeremia 26 - Jeremia met de dood bedreigd - 28-08-2022      

Contrasten Christus - antichrist - 26-08-2022

Jeremia 25 - profetie 70 jaar ballingschap - oordeel over de naties - 25-08-2022

Johannes 7:25-53 Stromen van Levend Water - 24-08-2022

Jesaja 54:11 - 55:5 - 23-08-2022

Jeremia 24 - Twee manden met vijgen - 22-08-2022

Jeremia 23 (2) Misleiding door profeten - 22-08-2022

Hebreeën 11:1-13 Door het geloof - 22-08-2022

Deuteronomium 11: 26-32 zegen en vloek - 22-08-2022

Deuteronomium 11:26 - 16:7 Parasha Re'eh - 22-08-2022

Jesaja 49:14-51:3 vertroosting van Sion, de Knecht van YHWH - 18-08-2022

Jeremia 23:1-8 (1) de Rechtvaardige Koning - 17-08-2022

Deuteronomium 11 Geboden en toekomstige landsgrenzen - 17-08-2022

Jeremia 22 - Profetie over het Huis van David - 16-08-2022

Deuteronomium 10 - Nieuwe Tafelen - Vrees God - 16-08-2022

Deuteronomium 9 - Terug- en vooruitzien - 15-08-2022