Sabbat & feesten

Onder deze rubriek alles over de feesten, zoals die in Leviticus 23 door Mozes, in opdracht van Jahweh zijn opgeschreven.

Een liturgie is te gebruiken als hulpmiddel om in de huiselijke kring invulling aan de feesten te geven. 

We hebben ervoor gekozen dat Yeshua centraal staat. Als je voor je eigen gebruik iets wilt wijzigen of aanvullen, is dat mogelijk en zelfs aan te bevelen, als dit in overeenstemming met de Schrift is. Het is geen vastgestelde vormgeving. 
De liturgieën zijn oorspronkelijk ontleend aan de website van Werner Stauder.